BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên:  NGUYỄN THỊ HUYỀN THANH
2. Năm sinh: 16/02/1981                                          3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Thạc sỹ kỹ thuật                                        Năm đạt học vị: 2007
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ:………………………………………………….
6. Địa chỉ nhà riêng: Phòng 801, tòa A1D1, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  04.62618539                      ; Mobile: 0982162768
8. Fax: 04.62618539                                                  Email: nththanh@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Cung cấp và Sử dụng điện 2004
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Điện khí hóa sản xuất nông nghiệp và nông thôn 2007
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ 2004 đến 2005 Giảng viên tập sự Bộ môn Hệ thống điện, khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Từ 2005 đến nay Giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm cho phòng học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tác giả Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1 Sách Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng Sinh viên ngành Điện, điện tử của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và độc giả quan tâm Xuất bản quý II năm 201315. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu mở rộng chương trình ứng dụng PLCS7 – 200 (300) vào các lĩnh vực sản xuất và đào tạo. 2007 – 2008 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Thiết kế hệ thống chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm cho giảng đường của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Tháng 1 – 12/2014 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………, ngày ……. tháng ……. năm 20….

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Thị Huyền Thanh