BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
2. Năm sinh: 26 – 11 – 1985                                      3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 55, Tổ 8, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0986613229
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: ptlanhuong@vnua.edu.vn 
                                                                                              phamlanhuongelec@gmail.com  
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Kỹ thuật điện 2008
Thạc sỹ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Điện khí hóa sản xuất nông nghiệp và nông thôn 2014
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ 2009 đến 4/2013 Giảng viên tập sự BM Hệ thống điện Khoa Cơ điện
Từ 5/2013 đến nay Giảng viên BM Hệ thống điện Khoa Cơ điện
       


12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nguyên lý làm việc, hiên trạng và xu hướng phát triển của hệ thống phát điện sử dụng năng lượng gió Đồng tác giả Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2013, ISBN 978-604-82-0066-4 2013
2 Giải pháp tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng cho học viện Nông nghiệp Viết Nam Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo Khoa học nữ cán bộ học viện Nông nghiệp Việt Nam 2015
3 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) cho lộ 375E4.13 huyện Cẩm Khê- Tỉnh Phú Thọ Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị khoa học “Cơ điện nông nghiệp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp” 2016
         


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
       
       


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Danh hiệu Lao động tiên tiến 2013, 2014, 2015, 2016
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ)


Phạm Thị Lan Hương