Thiết kế, chế tạo thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió của máy sấy đa năng sản phẩm nông nghiệp dạng hạt năng suất từ 500 ÷ 2000 kg/mẻ

Sấy là phương pháp tương đối có hiệu quả tạo tiền đề bảo quản tốt sản phẩm, mặt khác có những sản phẩm phải thông qua phơi, sấy mới đảm bảo chất lượng tốt và nâng cao được giá trị thương phẩm. Hiện nay chúng ta đang sử dụng hai phương pháp gia nhiệt để sấy nông sản gồm gia nhiệt trực tiếp và gián tiếp. Sử dụng bộ phận cấp nhiệt trực tiếp từ than như hiện nay tuy đáp ứng được nhu cầu của thị trường chung nhưng khi yêu cầu về chất lượng của sản phẩm cao hơn, cần chuyển sang bộ gia nhiệt gián tiếp nâng cao chất lượng sấy. Tuy nhiên khi sử dụng bộ gia nhiệt trực tiếp cũng như bộ gia nhiệt gián tiếp thì vấn đề điều khiển khiển độ để đảm bảo tốt cho quá trình sấy cũng là vấn đề rất cần được nghiên cứu và phát triển.            

Nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chế tạo máy sấy sản phẩm nông nghiệp dạng hạt với năng suất 500 ÷ 2000 kg/mẻ. Để nâng cao hiệu quả của quá trình sấy cần có thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió. Thiết bị điều khiển nhiệt này giúp kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sấy để đưa ra những tín hiệu điều khiển phù hợp.

Đối với nông sản dạng hạt, trong đó đặc biệt có cả nông sản dạng hạt làm hạt giống thì yêu cầu phải có độ ổn định nhiệt độ trong suốt quá trình sấy. Để dễ dàng cho người sử dụng trong việc theo dõi nhiệt độ sấy cũng như thay đổi nhiệt độ sấy thì cần phải có thiết bị điều khiển với các phần tử phù hợp. Bên cạnh đó, vấn đề giảm thao tác khi sử dụng máy sấy với việc tích hợp phần điều khiển bộ phận đảo chiều gió sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Ngoài ra, thiết bị điều khiển cần phải có giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của người sử dụng.

Mục tiêu chung của đề tài “Thiết kế, chế tạo thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió của máy sấy đa năng sản phẩm nông nghiệp dạng hạt năng suất từ 500 ÷ 2000 kg/mẻ”

Thiết kế và chế tạo được thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió cho máy sấy sản phẩm nông nghiệp dạng hạt năng suất 500 ÷ 2000 kg/mẻ.

Mô hình tổng thể máy sấy sản phẩm nông nghiệp dạng 

Tính toán lựa chọn, thiết kế và chế tạo thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió của bộ điều khiển tự động của máy sấy;

Bộ điều khiển được kết nối với động cơ và chạy thử tại phòng thí nghiệm

Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió cho máy sấy đa năng sản phẩm nông nghiệp dạng hạt năng suất 500 ÷ 2000 kg/mẻ.

Chạy thử nghiệm thiết bị tại phòng thí nghiệm 

Chế tạo thành công thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió và ứng dụng trên máy sấy để sấy thóc và ngô.

Bộ điều khiển được thiết kế chế tạo thành công

Bùi Quốc Huy, Khoa Cơ – Điện