CÁC LỚP KIỂM TRA LẠI DANH SÁCH HỌC BỔNG, ĐIỂM RÈN LUYỆN, DANH SÁCH NỘP TIỀN LAO ĐỘNG

Đề nghị các cố vấn học tập cùng ban cán sự lớp kiểm tra lại 1 lần nữa về danh sách đóng tiền lao động, điểm rèn luyện và danh sách học bổng dự kiến, những trường hợp trong file bị bôi đỏ trong danh sách học bổng là những trường hợp cần đính chính, ban cán sự các lớp kiểm tra và phản hồi vào hòm thư   webcodien@gmail.com đến hết ngày 27/9/2013. Những trường hợp ko có đính chính hay gặp bất kỳ vấn đề gì sau ngày này Khoa sẽ không giải quyết.