Chương trình học tập ngắn hạn tại ĐH Kasetsart Thái Lan

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số:  02/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

 

Hà Nội, ngày 14  tháng 01 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP NGẮN HẠN TẠI ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN

DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ban HTQT trân trọng thông báo Quý Khoa và các em sinh viên chương trình HỌC TẬP NGẮN HẠN (CÓ HỌC BỔNG HỖ TRỢ)  TẠI ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN dành cho sinh viên HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM như sau:

 

Ngành học tại KU

Số lượng

Thời gian

học tập

Yêu cầu với SV tham gia

Học bổng/Hỗ trợ

Liên hệ

Khoa được lựa chọn cấp học bổng

Trồng trọt hoặc Thủy sản (Phân viện  tỉnh Sakon Nakhon)

1

1-3 tháng trong kỳ 1 hoặc kỳ 2

 

(Có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký học trao đổi tín chỉ)

KU hỗ trợ chỗ ở Trợ lý trưởng Ban HTQT:

TS. Chuleeporn Chumnanka

ĐT:  +66 04272 5036

+66 3963 9994

E-mail: csncpc@ku.ac.th

Cheeporn.c@ku.th

Khoa Thủy sản

 

Ngành Kinh tế Doanh nghiệp (EBBA) – Hệ đại học – Khoa Kinh tế (Phân viện Bangkhen)

1

1 kỳ (4 tháng) từ tháng 8 – tháng 12, 2019

 

(Có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký học trao đổi tín chỉ)

  Hỗ trợ 12,000 baht/tháng

Miễn học phí

Bà Wanida Kammani

E-mail: fecowdka@ku.ac.uth

Wanida.kam@ku.th

Khoa Kế toán và QTKD

 

Nông nghiệp nhiệt đới (chương trình quốc tế) – Hệ đại học và sau đại học

(Phân viện Bangkhen)

(đại học)

*****

1 (HV cao học)

1 kỳ,

Ít nhất 9 tín chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tháng (làm đề tài)

Hỗ trợ bởi chương trình “Trao đổi sinh viên quốc tế Đông Nam Á” (AIMS)

 

Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500.

 1. Miễn học phí (tương đương 128,600 Baht)
 2. Miễn KTX (tương đương 3000 bath/tháng)
 3. Hỗ trợ tiền ăn
 4. Phí làm visa (1,900 Baht/person)
 5. Bảo hiểm y tế
 6. Mua sách/tài liệu 158,600 Baht)

 

Điều phối viên:

Bà Monthira Phrapchin

Tel. 029427146

Quản lý dự án:

Phó GS. TS. Donludee Jaisut

Phó trợ lý Ban HTQT:

ĐT: 024790588 máy lẻ 201

Khoa KT&PTNN

(1 suất)

 

Khoa KT&QTKD

(1 suất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

Khoa KT&QTKD

(1 suất)

 

Nông nghiệp (Phân viện Kamphaeng Saen)

3

1-3 tháng (đầu kỳ 1 hoặc kỳ 2 của KU)

 

(Có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký học trao đổi tín chỉ)

  Miễn học phí, phí nguyên vật liệu (nếu tham gia nghiên cứu)

 

Lưu ý: sinh viên tự trả tiền đi lại, ăn ở, chi tiêu cá nhân.

Bà Lalida Masiri

ĐT. 063-6682844

Khoa Nông học

 

Khoa Khoa học và cơ khí

Chương trình Kỹ thuật môi trường dân dụng và Chương trình Khoa học (Hóa, Lý, và các môn khác) (Phân viện tỉnh Sakon Nakhon)

2

2 tháng: Tháng 2 –3/ 2019 hoặc tháng 8- 9/ 2019

 

(Thực hiện đề tài tốt nghiệp)

 
 1. Miễn KTX
 2. Hỗ trợ sinh hoạt phí  4,000 Baht/month

 

Phó trợ lý Ban HTQT

TS. Piyanuch Jaikaew Assistant

Cán bộ hành chính tổng hợp:

Bà Pilasinee Tantachasaid –ĐT: 08-1739-1541

042-725-033

Khoa CNTT

(ngành Information technology, computer science, electrical and computer engineering)

Khoa cơ điện (Engineering)

Phân viện Kamphaeng Saen

 

3

1 kỳ   Học bổng trị giá 30.000 bath và miễn phí đăng ký học Bà Natcha Chanphuang

ĐT: 02-579-1489

Khoa Cơ điện (ngành: agricultural engineering, civil engineering irrigation, food engineering, mechanical engineering, civil engineering)

 

Lưu ý: Thời gian bắt đầu kỳ học cho bậc đại học và sau đại học ở đại học Kasetsart:

 • Kỳ 1: 06/08/2018 – 24/12/2018

 • Kỳ 2: 14/01/2019 – 27/05/2019

 • Kỳ 3: 10/06/2019 – 23/07/2019

  1. Điều kiện dự tuyển

 • Là sinh viên Học viện;

 • Có điểm trung bình chung tích lũy từ 3.0 trở lên;

 • Có khả năng tiếng Anh tốt: Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500) hoặc đang học chương trình chất lượng cao sẽ được ưu tiên xét tuyển.

 1. Hồ sơ xét tuyển gồm

 • Thư xin dự tuyển bằng tiếng Anh (Trình bày ý tưởng nghiên cứu nếu thực hiện đề tài hoặc lý do lựa chọn các môn học trao đổi 1-2 trang A4, đánh máy, font chữ  (12-13) Times New Roman)

 • Bảng điểm tích lũy đến thời điểm nộp đơn.

 • Chứng chỉ tiếng Anh và các chứng chỉ khác (nếu có).

 1. Quy trình xét tuyển:

 • Sinh viên nộp hồ sơ về khoa đang theo học.

 • Khoa xét tuyển hồ sơ và gửi hồ sơ của sinh viên được lựa chọn (theo số lượng chỉ tiêu ghi trong bảng thông tin về học bổng) về Ban HTQT chậm nhất 1 tháng trước kỳ học lựa chọn.

Lưu ý: Sau khi sinh viên được lựa chọn, Ban HTQT sẽ hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các thủ tục phía trường KKU yêu cầu và thủ tục xuất cảnh.

 1. Thông tin liên hệ

 • Chuyên viên phụ trách: Lê Thị Thanh Phương, Ban Hợp tác quốc tế, P.226 Nhà Hành Chính; ĐT: (024)62617549 hoặc 098.983.9867 hoặc Trợ lý hợp tác quốc tế tại các khoa.

Nơi nhận:

– Tổ thư ký;

– Lãnh đạo, trợ lý HTQT các khoa;

– Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Thị Bích Thủy