Điều động sinh viên tình nguyện hỗ trợ các hoạt động quốc tế

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên của Học viện có cơ hội tham gia trực tiếp vào các hoạt động hợp tác quốc tế cũng như tăng cường hơn nữa kỹ năng thực hành tiếng Anh và trao đổi kiến thức chuyên môn với bè bạn quốc tế cho sinh viên, Ban Hợp tác quốc tế sẽ huy động sự tham gia của các sinh viên trong toàn Học viện và tổ chức thành các đội tình nguyện hỗ trợ triển khai các chương trình tùy theo quy mô từng sự kiện.

Tiêu chuẩn:

· Sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp, ưu tiên các sinh viên có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC, chứng chỉ tiếng Anh do TT Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế của Học viện cấp;

· Là sinh viên năm thứ hai trở lên;

· Có kinh nghiệm về các hoạt động tập thể, ngoại khóa, trao đổi…

· Có khả năng báo cáo, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm…

Số lượng: 30 sinh viên

Quyền lợi:

· Cơ hội được giao lưu trong môi trường quốc tế ngay tại Học viện;

· Được tham gia các chương trình thiết kế riêng cho hoạt động trao đổi quốc tế;

· Được cấp chứng chỉ tham gia các hoạt động, chương trình.

Ban HTQT trân trọng đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho các sinh viên quan tâm đăng ký tham gia. Thông tin đăng ký gồm: họ tên, mã sinh viên, lớp, khoa, điện thoại liên hệ, địa chỉ email (mẫu kèm theo). Các sinh viên có thể đăng ký danh sách theo lớp hoặc theo nhóm và gửi về Ban HTQT ( htqt@vnua.edu.vnchậm nhất ngày 12/8/2019.

Các nội dung hoạt động và phân công cụ thể sẽ được thông báo tiếp theo đến những sinh viên được lựa chọn.

Trân trọng cảm ơn./.

CV Điều động sinh viên tình nguyện hỗ trợ các hoạt động quốc tế