Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên 2019 – 2020

Ngày học

Thời gian

Địa điểm

Lớp, khóa, khoa

Số sinh viên

16/8/2019 Sáng HTA-ND207 Khoa Cơ Điện: Các lớp K63.

560

Chiều HTA-ND207 Khoa Cơ Điện: Các lớp K60, K61.

570

Tối HTA-ND207 Khoa Cơ Điện: Các lớp K62, K59 và sinh viên liên thông, khóa cũ từ K58 trở về trước.

570

Từ 17/8 – 06/9/2019 Sáng HTA-ND207

 

Dự kiến khóa mới nhập học

Chiều HTA-ND207

Tối HTA-ND207

Ghi chú: Sáng từ: 7h30’ –  11h30’, Chiều từ: 13h30’ –  17h30’, Tối từ: 18h30’ –  21h15’