Kiện toàn các lớp K66

 1. Trang Fanpage của Khoa:https://www.facebook.com/khoacodien.vnua. Khi tìm kiếm nên dùng @khoacodien.vnua sẽ tìm ra trang chuẩn luôn.
  2. Chỉnh sửa  thông tin cá nhân (sai thông tin cá nhân, sai ngành đã đăng ký):
  Gửi thông tin vào địa chỉ mail sau: codien.vnua@gmail.com
  Thời gian trước 01/10/2021. Nội dung thông tin như sau:
TT Họ và tên Mã SV Thông tin hiện tại Thông tin cần chỉnh sửa lại Ghi chú
1          
 1. Đăng ký ngành:Theo Danh sách cập nhật ngày 25/9/2021 có tổng 56 SV chưa đăng ký ngành.  SV truy cập vào Link điền thông tin  đăng ký ngành thuộc nhóm ngành đã Đăng ký:https://bit.ly/3kL5lfq
  4. Khai lý lịch sinh viên trực tiếp vào Link sau trước 01/10/2021: https://forms.gle/mpUQqFZVtY45MmiV8
  5. Giáo viên phụ trách lớp
  Thời gian họp lớp từ ngày 04-08/10/2021. Sau khi họp lớp, các lớp gửi DS Ban cán sự và BCH chi đoàn về email: codien.vnua@gmail.com
  Tiêu đề thư ghi rõ: Tên lớp_ nộp DS Ban cán sự
TT Lớp Số lượng Giáo viên phụ trách Chi Chú
1 K66KTDIA 24 Trần Thị Thúy An
Teams: tttan@vnua.edu.vn
0912672567
 
2 K66KTCKA 14 Lê Văn Quân
Teams: lequan@vnua.edu.vn
0986814984
 
3 K66CNOTOA 93 Lê Văn Quân
Teams: lequan@vnua.edu.vn
0986814984
 
4 K66CNOTOB 91 Nguyễn Thị Thanh Ngân
Teams: nttngan@vnua.edu.vn
0395221977
 
5 K66CNOTOC 99 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Teams: hanhnguyen@vnua.edu.vn
0389399098
 
6 K66CNCDTA 73 Bùi Thị Lan Hương
Teams: blhuong@vnua.edu.vn
0973291613
 
7 K66CNCDTB 55 Nguyễn Chung Thông
Teams: ncthong@vnua.edu.vn
0988239942
 
8 K66KTDKA 59 Nguyễn Văn Điều
Teams: nvdieu@vnua.edu.vn
0974763299
 

File đính kèm

Tập tin 1: dang-ky-nganh-k66_-25.9.21.xlsx

Tập tin 2: co-dien-khoa-66.xlsx

Tập tin 3: k66-gioi-thieu-khoa26.9.21-final.ppt.pdf

Tập tin 4: chi-bo-sinh-vien-17.8.21.pdf

Tập tin 5: thong-tin-doan-hoi-doi.pdf