Lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 65 và sinh viên các khóa khác chưa hoàn thành học phí học kì 1, năm học 2020 – 2021

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 30/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 65 vàsinh viên các khóa khác
chưa hoàn thành học phí học kì 1, năm học 2020 – 2021
     

 

1. Hình thức và đối tượng

Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản, sinh viên (SV) nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học).

Đối tượng:

+ Sinh viên khóa 65.

+ Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học chưa hoàn thành học phí đúng hạn theo Thông báo số 24/TB-TCKT ngày 01/11/2020.

+ Lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí và lưu học sinh kéo dài thời gian đào tạo.

(Đối với SV diện cử tuyển, sinh viên vẫn phải đóng học phí, Học viện chi trả học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về).

2. Lịch thu tiền

Thời gian SV nộp tiền vào tài khoản trong kỳ đến 16 giờ 00 ngày 30/12/2020.

Sau thời hạn trên, SV chưa nộp đủ học phí sẽ không được thi kết thúc học phần học kì 1, năm học 2020 – 2021 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

3. Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản

SV kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

4. Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân

Trong khoảng thời gian trên, SV chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của sinh viên) mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để Học viện thực hiện thu tiền học phí của SV. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua tài khoản là trong tài khoản của sinh viên phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  +  Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) – số tiền đã nộp (nếu có, với K65 là học phí tạm thu) +  Số tiền duy trì tài khoản

Trong đó:

Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  = Tổng số tín chỉ từng môn học  x  Mức học phí của ngành học tương ứng .

(Mức học phí từng ngành học áp dụng theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/08/2020 quy định mức thu học phí năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản SV chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí SV nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà SV đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại (cả duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng),… các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của SV (nếu SV đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của SV ).

Nếu SV đã nộp kì trước vượt quá (nợ âm), Học viện sẽ đối trừ vào học phí kì này. SV khóa 65 sẽ

Trực tiếp SV hoặc người nhà SV có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,….

Sinh viên khóa 65 chưa có số tài khoản (danh sách kèm theo), cần thông báo số tài khoản mở tại VietinBank cho Ban Tài chính và Kế toán (qua email: nttdung@vnua.edu.vn) hoặc liên hệ Phòng Giao dịch VietinBank (khu vực cổng Học viện) để làm thủ tục mở thẻ sinh viên.

Nếu SV đăng kí học các môn học kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường do Trung tâm Kỹ năng mềm và Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thông báo thu qua tài khoản, để hoàn thành việc nộp học phí, ngoài việc nộp học phí  đề nghị SV nộp thêm tiền học của các môn học trên.

5. Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng SV tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất nộp học phí của mình, SV có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã SV). Việc nộp học phí của SV chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện và kết quả thu học phí sẽ được Học viện thông báo (cập nhật lên mạng Edusoft). Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

– Các khoa chuyên môn;

– Ban TCKT;

– Ban QLĐT;

– Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng