Nộp đơn đăng ký KLTN kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (Đợt 2)

Khoa Cơ – Điện thông báo tới các sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) học kì 2 năm học 2019 – 2020 đợt 2 (Đợt bổ sung) nộp đơn đăng ký (Ghi rõ Số điện thoại và nguyện vọng giáo viên hướng dẫn) tại Văn phòng khoa, phòng 201, tầng 2 khoa Cơ – Điện.
Thời gian nhận đơn đến hết 17h ngày 13/02/2020 (Mẫu đơn: http://www.mediafire.com/…/%2528M%25E1%25BA%25ABu%2529…/file)
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Lê Văn Quân – Trợ lý Đào tạo Khoa, SĐT: 0986.814.984 vào giờ hành chính các ngày làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần
Lưu ý:
1. Nộp đơn tại VPK để đăng ký làm KLTN
2. Điều kiện đăng ký KLTN:
– Sinh viên không trong thời gian thi hành kỷ luật
– Điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện sau:
+ Điểm TBC tích lũy >=2,00 và tích lũy 80% số tín chỉ (Trong đó, đã hoàn thành học phần tiên quyết của KLTN)
+ Điểm TBC tích lũy >=1,95 và hoàn thành đủ tín chỉ quy định theo CTĐT
3. Sinh viên không đăng ký quá 16TC trong học kì làm KLTN (bao gồm cả 10TC khóa luận tốt nghiệp)