Nộp hồ sơ xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

***

Số: 07/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện
trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

 

                     Kính gửi: – BCH liên chi đoàn các khoa;

                                       – BCH các chi đoàn;

                                       – Sinh viên Học viện.

 

Căn cứ Công văn số 3869-CV/TĐTN-TNTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc giới thiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021;

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

– Kết quả học tập toàn khóa học đạt từ loại giỏi trở lên;

– Có điểm rèn luyện toàn khóa học đạt loại xuất sắc trở lên;

– Không bị thi lại môn học nào trong quá trình học tập tại Học viện; không vi phạm nội quy, quy chế nào của Học viện và không bị hình thức kỷ luật nào trong toàn khóa học.

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên

– Có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên;

– Ưu tiên những cá nhân đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội; các cá nhân vượt khó vươn lên trong học tập; các cá nhân tích cực tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Hồ sơ

+ Hồ sơ xét thủ khoa gồm:

– Báo cáo thành tích cá nhân trong quá trình học tập tại Học viện (theo mẫu đính kèm);

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền, theo mẫu như lý lịch xin việc); bảng điểm kết quả học tập.

– 02 ảnh chân dung 4×6 (ghi rõ họ tên, trường phía sau ảnh);

– 1 file ảnh chân dung; 05 ảnh chụp ghi lại những khoảng khắc đẹp, đáng nhớ (dưới định dạng jpg) trong quá trình học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng (để đưa vào kỷ yếu thủ khoa xuất sắc).

– Nộp các loại giấy khen, bằng khen (nếu có) bản phô tô công chứng.

+ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện trước 11h00 ngày 01 tháng 9 năm 2021 (bản cứng gửi tại Văn phòng Đoàn Học viện – phòng 117 Nhà Hành chính, bản điện tử gửi qua địa chỉ email dtnien@vnua.edu.vn). Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trần Thị Phương Lan – Chuyên viên Văn phòng Đoàn (SĐT: 0978.371.525).

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VPĐTN.

 

TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Đỗ Thị Kim Hương