Thể lệ Cuộc thi Nhà vô địch điểm A và Nhà tăng tốc thần kỳ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

(Trích Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nhà vô địch điểm A và Nhà tăng tốc thần kỳ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 của BCH Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (hệ chính quy)

II. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

Thời gian đăng ký thi

Thời gian công bố

danh sách thi

Thời gian công bố

kết quả

10/2 – 29/3/2019

10/4/2019

09/8/2019

 2. Cách thức đăng ký

– Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 1 trong 2 cuộc thi: Nhà vô địch điểm A hoặc Nhà tăng tốc thần kỳ.

Sinh viên đăng ký tham gia Cuộc thi bằng một trong hai cách:

+ Đăng ký online tại fanpage chính thức của Đoàn thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam (https://www.facebook.com/DTNVNUA) bằng cách nhập vào Google Forms (link tại fanpage Học viện Nông nghiệp Việt Nam: ).

+ Đăng ký tại Liên chi đoàn Khoa mình là đoàn viên. Liên chi đoàn gửi danh sách đăng kí dự thi về văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện: Bản cứng gửi đồng chí Hà Mạnh Hiếu – Chuyên viên Văn phòng Đoàn, bản mềm gửi email  dtnien@vnua.edu.vnBản cứng yêu cầu phải có chữ ký của Bí thư LCĐ.

+ Sinh viên có thể khiếu nại về danh sách đăng ký dự thi trong khoảng thời gian 5 ngày kể từ ngày công bố danh sách.

+ Ban tổ chức sẽ trao giải vào dịp Lễ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019.

III. ĐIỀU KIỆN XÉT CHỌN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Nhà vô địch điểm A

1.1. Nhà vô địch điểm A cấp Học viện

1.1.1. Điều kiện được xét giải thưởng

 Đăng ký tham gia Cuộc thi trong thời hạn của Ban Tổ chức;

 Tổng số tín chỉ đăng ký học tập trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 tối thiểu là 15 tín chỉ (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng);

 Không tính điểm học phần thực tập tốt nghiệp, không tính học kì hè;

– Không có học phần điểm C, C+, D, D+, F (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng);

 Tối thiểu 75% số học phần đạt điểm A (không tính học phần giáo dục thể chất và quốc phòng, học phần thực tập tốt nghiệp, không tính học kì hè);

 Cách tính giải dựa theo hệ số T như sau:

T = Số học phần đạt điểm A x Số tín chỉ đạt điểm A

Giải thưởng sẽ tính theo hệ số T từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp hệ số T của nhiều sinh viên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau: 1. Điểm trung bình chung tích lũy trong học kỳ (xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp); 2. Số học phần bị điểm B hoặc B+ (theo thứ tự ưu tiên người có ít học phần điểm B hoặc B+ hơn) để quyết định. Nếu các tiêu chí trên vẫn như nhau, Ban tổ chức sẽ họp và thống nhất lựa chọn người được giải dựa vào các tiêu chí khác.

1.1.2. Cơ cấu giải thưởng

 01 giải nhất trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 800.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện .

– 03 giải ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

– 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 300.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

1.2. Nhà vô địch điểm A cấp Khoa

1.2.1. Điều kiện được xét giải thưởng

 Đăng ký tham gia Cuộc thi trong thời hạn của Ban Tổ chức

 Tổng số tín chỉ đăng ký học tập trong học kỳ xét tối thiểu 15 tín chỉ (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

 Không tính học phần thực tập tốt nghiệp, không tính học kì hè

 Không có học phần điểm C, C+, D, D+, F (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

 Có tối thiếu 60% học phần đã đăng ký trong học kỳ xét đạt điểm A (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, không tính học phần thực tập tốt nghiệp, không tính học kì hè)

 Có hệ số T (công thức tính nêu trên) đạt cao nhất so với các sinh viên khác trong Khoa đó đã đăng ký tham gia và đủ điều kiện

Trong trường hợp hệ số T của nhiều sinh viên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau: 1. Điểm trung bình chung tích lũy trong học kỳ (xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp); 2. Số học phần bị điểm B hoặc B+ (theo thứ tự ưu tiên người có ít học phần điểm B hoặc B+ hơn) để quyết định. Nếu các tiêu chí trên vẫn như nhau, Ban tổ chức sẽ họp và thống nhất lựa chọn người được giải dựa vào các tiêu chí khác.

1.2.2. Cơ cấu giải thưởng

01 giải nhà vô địch điểm A cấp khoa trị giá 300.000 đồng và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

2. Cuộc thi Nhà tăng tốc thần kỳ

2.1. Nhà tăng tốc thần kỳ cấp Học viện

2.1.1. Điều kiện được xét giải thưởng

 Đăng ký tham gia Cuộc thi trong thời hạn của Ban Tổ chức

 Tổng số tín chỉ đăng ký học tập trong học kỳ 2 năm 2018-2019 tối thiểu 15 tín chỉ (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

– Không tính học phần thực tập tốt nghiệp, không tính học kì hè

 Có hệ số M ≥ 0.8 (M = điểm trung bình chung học kỳ 2 năm 2018-2019 – điểm trung bình chung học kỳ 1 năm 2018-2019).

 Lưu ý: +  Điểm trung bình chung của học kỳ 1 năm 2018-2019 phải  ≥ 0,8

+ Cả 2 học kỳ không tính điểm các học phần học hè, không tính điểm học phần giáo dục thể chất và quốc phòng, không tính học phần thực tập tốt nghiệp.

Trong trường hợp hệ số M của nhiều sinh viên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau (xếp theo thứ tự ưu tiên): 1. Số tín chỉ đăng ký; 2. Số học phần đạt điểm A. Nếu các tiêu chí trên vẫn như nhau, Ban tổ chức sẽ họp và thống nhất lựa chọn người được giải dựa vào các tiêu chí khác.

2.1.2. Cơ cấu giải thưởng

 01 giải nhất trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

– 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 800.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

 03 giải ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

– 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 300.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện. 

2.2. Nhà tăng tốc thần kỳ cấp khoa

2.2.1. Điều kiện được xét giải thưởng

 Đăng ký tham gia Cuộc thi trong thời hạn của Ban Tổ chức

 Tổng số tín chỉ đăng ký học tập trong học kỳ xét tối thiểu 15 tín chỉ (Không tính học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, không tính học phần thực tập tốt nghiệp)

 Có hệ số M ≥ 0,6 (M = điểm trung bình chung học kỳ 2 năm 2018-2019 – điểm trung bình chung học kỳ 1 năm 2018-2019)

Lưu ý:

+ Điểm trung bình chung học kỳ 1 năm 2018-2019 phải  ≥ 0,8

+ Cả 2 học kỳ không tính điểm các học phần học hè, không tính điểm học phần giáo dục thể chất và quốc phòng, không tính học phần thực tập tốt nghiệp.

Trong trường hợp hệ số M của nhiều sinh viên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau (xếp theo thứ tự ưu tiên): 1. Số tín chỉ đăng ký; 2. Số học phần đạt điểm A. Nếu các tiêu chí trên vẫn như nhau, Ban tổ chức sẽ họp và thống nhất lựa chọn người được giải dựa vào các tiêu chí khác.

2.2.2. Cơ cấu giải thưởng

01 giải nhà tăng tốc thần kỳ cấp khoa trị giá 300.000 đồng tiền mặt và giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ TS. Hán Quang Hạnh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện (SĐT: 0982041382).