THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG KKHT KỲ 2 (2019-2020)

[THÔNG BÁO]DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG KKHT KỲ 2 (2019-2020)
(Xét kết quả học tập kỳ 1 năm 2019-2020 update 12/5/2020)Khoa Cơ – Điện thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập dựa trên kết quả học tập của học kỳ 1 năm 2019-2020 gồm có:
1. Điều kiện

1. Là sinh viên đại học các khoá 60 (hệ 4,5-5 năm), 61, 62, 63,64
2. Điểm trung bình chung học kỳ 1 năm học 2019-2020 đạt từ 2,50 trở lên;
3. Không có học phần bị điểm F (tính cả các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, Kỹ năng mềm, tiếng anh 0);
4. Số tín chỉ tích luỹ tối thiểu: 15 tín chỉ/học kỳ; Riêng K64 do Học viện xếp TKB nên vẫn xét bình thường.
5. Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 1 năm học 2019-2020.

2. Nguyên tắc xét HB

1. Số lượng tiền HB khoán theo số lượng sinh viên/lớp (ghi trong cột Khoán HB). Nên Học bổng cũng xét số lượng suất HB/lớp lấy từ cao xuống thấp đến khi hết tiền.
2. Lớp không tiêu hết tiền thì chuyển sang lớp khác cùng Khóa. Khóa nào không tiêu hết tiền thì chuyển sang khóa khác.
3.  Sinh viên có STT bôi màu vàng trong danh sách là lấy tiền thừa từ Khóa 63 và 64. Khoa phân chia số lượng giữa K60 và K61 theo tỷ lệ sinh viên có đủ điều kiện (điểm TBHK hệ 4 từ 2.5 trở lên và ĐRL từ Khá trở lên).
4.  Sinh viên số 108 là Khoa đề xuất Học viện xin thêm (có thể được hoặc không).


3. Mọi thắc mắc liên hệ cô Bùi Thị Lan Hương (SĐT: 0973291613) hoặc phản hồi trực tiếp tại Văn phòng khoa P201, tầng 2, nhà khoa Cơ – Điện. Thời hạn nhận phản hồi đến hết 16h ngày 18/5/2020.