Thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành 2, CĐ hệ chính quy tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO  
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ ĐH, ĐH ngành2,  CĐ
hệ chính quy tháng 12 năm 2021
 

 
Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Căn cứ biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Học viện họp ngày 19/01/2022.
Ban quản lý đào tạo thông báo:
– Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (ngành 1 và ngành 2) và trình độ cao đẳng hệ chính quy (Xem danh sách link đính kèm phía dưới);;
– Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp được nhận 01 bản trích sao Quyết định công nhận tốt nghiệp và 01 bảng điểm toàn khóa (sinh viên nhận tại văn phòng khoa sau ngày 18/02/2022);
– Lễ Bế giảng – trao Bằng tốt nghiệp tháng 12/2021 sẽ được Học viện thông báo trên Website: http://www.vnua.edu.vn;
–  Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, đề nghị sinh viên hoàn tất (nộp học phí, trả sách thư viện, trả các dụng cụ thiết bị mượn của bộ môn, khoa… nếu có);
– Sinh viên có nhu cầu lấy Quyết định tốt nghiệp bản trích sao và bảng điểm toàn khóa phục vụ cho công việc cá nhân, đăng ký tại phòng 121 ban Quản lý đào tạo, nhà Hành chính, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 

Tập tin : qdtn-30.12_day-mang_1.xlsx