Thông báo danh sách sinh viên K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

THÔNG BÁO
Vv Danh sách sinh viên K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học
 

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;
Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện như sau:
1.        Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học (danh sách cập nhật đến ngày 15/08/2022)
–    Sinh viên tra cứu theo file đính kèm:
–    Lưu ý: Để đạt Chuẩn đầu ra Tin học các bạn sinh viên bắt buộc phải đạt 2 mức: Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản và Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành. Các bạn đã đạt 1 trong 2 mức sẽ được đánh dấu X.
2.        Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua Fanpage Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam  hoặc Hottline: 0388.312.226 (Ms.Trang)/0961.174.239 (Ms.Lan).
TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.
Website:    https://vitc.vnua.edu.vn
Facebook: https://facebook.com/vitc.vnua
Email:        vitc@vnua.edu.vn
Điện thoại: 024 666 28 620 – 0388 312 226