Thông báo học bổng ThaiBinh Seed và học bổng Vietinbank

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG THAIBINH SEED VÀ HỌC BỔNG VIETINBANK
 

1. Học bổng ThaiBinh Seed
Số lượng: 02
Mức học bổng: 2.000.000đ/SV (hai triệu đồng/sinh viên)
Điều kiện: sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả học tập, rèn luyện năm học 2020-2021 và học kỳ 1 năm 2021-2022 đạt từ Khá trở lên.
2. Học bổng Vietinbank
Số lượng: 02
Mức học bổng: 2.000.000đ/SV (hai triệu đồng/sinh viên)
Điều kiện:: sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả học tập, rèn luyện học kỳ 1 năm 2021-2022 đạt từ Khá trở lên.
3. Thời gian nộp hồ sơ: từ nay đến hết ngày 03/6/2022
Địa điểm: Phòng 201- Văn phòng khoa Cơ-Điện
Hồ sơ: gồm bảng điểm (in trên hệ thống của Ban Quản lý đào tạo), đơn xin nhận học bổng (viết tay) trình bày hoàn cảnh gia đình (kèm theo minh chứng nếu có).
Điện thoại: 024.62617.699