Thông báo nộp đơn xin công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên khóa 66

THÔNG BÁO
V/v nộp đơn xin công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên khóa 66
 
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 3849/QĐ-HVN ngày 03 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Học viện thông báo tới các sinh viên nhập học năm 2021 có chứng chỉ tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất, kết quả học tập (nếu có) của cơ sở đào tạo khác có nhu cầu công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần trong chương trình đào tạo, đề nghị nộp đơn (theo mẫu) kèm chứng chỉ, kết quả học tập phô tô công chứng, gửi theo đường bưu điện về ban Quản lý đào tạo trước 17 giờ ngày 22/10/2021.
–         Địa chỉ:   Ban Quản lý đào tạo (bàn 6) – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ – huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội
–         Điện thoại liên hệ: 024.626.17520 (Cô Toàn – bàn 6).