Thông báo phát bằng và hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy đợt xét tốt nghiệp 30/09/2021

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 2290/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 THÔNG BÁO

(V/v phát bằng và hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy đợt xét tốt nghiệp 30/09/2021)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt xét tốt nghiệp 30/09/2021 như sau:

1.  Thời gian: Ngày 24/12/2021

Ngày

Buổi

Khoa

Ca nhận

24/12/2021

Thứ 6

Sáng

Chăn nuôi

08h00

Cơ điện

08h00

Công nghệ thông tin

08h00

Công nghệ thực phẩm

08h00

Sáng

Công nghệ sinh học

09h30

Kế toán và QTKD

09h30

Khoa học xã hội

09h30

Kinh tế và PTNT

09h30

24/12/2021

Thứ 6

Chiều

Thú y

13h00

Sư phạm và ngoại ngữ

13h00

Chiều

Nông học

15h00

Tài nguyên và môi trường

15h00

Thủy sản

15h00

(Ghi chú: Sinh viên tra cứu danh sách nhận bằng theo link đính kèm)

2.  Địa điểm: Tầng 1 – Giảng đường E

3.  Yêu cầu đối với sinh viên về nhận bằng

– Có giấy kết quả xét nghiệm RT – PCR âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm có mặt tại Học viện nhận bằng tốt nghiệp, quét mã QR Code tại chốt kiểm dịch theo yêu cầu.

– Không đến từ vùng cam và vùng đỏ theo quy định phân loại cấp độ dịch; Không có một trong các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

– Thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

– Thường xuyên cập nhật thông tin các vùng dịch trên website của Bộ Y tế, yêu cầu và quy định về phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và địa phương nơi cư trú.

4. Những sinh viên bị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp phải hoàn thiện thủ tục thanh toán ra trường theo quy định, có xác nhận của các đơn vị có liên quan.

5. Sinh viên nhờ người thân lấy hộ bằng phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được nhận bằng và người được ủy quyền phải đáp ứng yêu cầu tại Mục 3 của Thông báo này.

6. Sinh viên vắng mặt trong ngày phát bằng trên sẽ liên hệ trực tiếp Ban Quản lý đào tạo để nhận bằng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (sau ngày 24/12/2021).

Học viện thông báo các sinh viên tốt nghiệp biết và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này. Thông tin tư vấn và hỗ trợ về quy định phòng dịch Covid 19, sinh viên liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558). 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

– SVTN đợt xét 30/09 (website)

– Các khoa có SV nhận bằng;

– Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (17)

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS. TS. Phạm Văn Cường