Thông báo rút học phần học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
QUÉT MÃ QR ĐỂ ĐIỀN PHIẾU RÚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ 

Bước vào học kỳ mới, vì nhiều lý do khác nhau, sinh viên được phép rút học phần đã đăng ký trong 3 tuần đầu của học kỳ. Ngoài thời hạn nêu trên học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F. Sinh viên xin rút học phần đã đăng ký sẽ không được trả lại tiền.
 Sinh viên quét mã QR do Ban QLĐT cung cấp để đến đường dẫn của Phiếu rút học phần đã đăng ký. Sinh viên phải đăng nhập và điền phiếu bằng tên truy cập là [MÃ SINH VIÊN]@sv.vnua.edu.vn và mật khẩu của tài khoản Microsoft do Học viện cung cấp. Ban QLĐT chỉ chấp nhận tài khoản Microsoft chính thống định danh do Học viện cung cấp.
 Phiếu này chỉ được điền 01 lần trong thời gian 3 tuần đầu của học kỳ; do vậy, sinh viên cần phải cân nhắc kỹ, tham khảo ý kiến của thầy cô chủ nhiệm hoặc trợ lý đào tạo Khoa trước khi NỘP / SUBMIT Phiếu.
 Nếu có bất kỳ thông tin nào điền trên phiếu không chính xác, hoặc không đầy đủ, Phiếu xin rút học phần sẽ KHÔNG được xử lý.
 Các bước cụ thể như sau:
Bước 1. Kích hoạt tài khoản Microsoft theo Username và Passwords do Tổ Quản trị mạng Học viện cung cấp (Liên hệ thầy Tuấn P2.15 – Nhà hành chính; email: nhtuan@vnua.edu.vn nếu cần hỗ trợ)
Bươc 2. Ấn vào link sau hoặc quét mã QR để rút học phần :   
– Link rút học phần 
– QR rút học phần

  

http://daotao.vnua.edu.vn/Upload/QRCode%20for%20R%C3%9AT%20H%E1%BB%8CC%20PH%E1%BA%A6N%20H%E1%BB%8CC%20K%E1%BB%B2%201%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202022%20-%202023.png