Thông báo sinh viên đủ điều kiện làm KLTN đợt bổ sung của HK2 năm học 2021-2022

Để đảm bảo quyền lợi cũng như công khai cho các em. BCN Khoa thông báo những em đủ điều kiện và không đủ điều kiện làm KLTN đợt bổ sung của HK2 năm học 2021-2022 (Danh sách các em xem link cuối bài). Với những bạn không đủ điều kiện làm KLTN vì lý do đăng ký qúa số tín chỉ theo quy định, các em có thể làm đơn xin hủy học phần để làm KLTN trong HK2 của đợt bổ sung này.
Thời hạn cho các em phản hồi đến trước 12h ngày 25/02/2022.
Mọi thắc mắc các em nhắn tin qua zalo hoặc gọi điện gặp Thầy Lê Văn Quân Trợ lý đào tạo Khoa: 0919609698.
Trân trọng,