Thông báo về việc bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 04/2022

THÔNG BÁO
(V/v Bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học,
  hệ chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 04/2022) 

Theo kế hoạch, Học viện tổ chức lễ bế giảng – trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 04/2022 vào thứ 5 ngày 14/07/2022, tại Hội trường A – Giảng đường Nguyễn Đăng (ND207) như sau:
* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư, tân cử nhân, tân bác sĩ thú y được công nhận tốt nghiệp đợt 04/2022 có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.
* 8h30: Ban Giám đốc, ban Quản lý đào tạo, ban CTCT&CTSV, ban Chủ nhiệm và giảng viên các khoa có sinh viên được trao bằng tốt nghiệp có mặt để tiến hành buổi lễ.
Học viện thông báo để tân kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2022 (danh sách kèm theo) biết và đến nhận bằng đầy đủ.
Học viện đề nghị các thầy cô, trợ lý đào tạo, chuyên viên, tân kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y đến đúng giờ để buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 04/2022 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các đơn vị trong Học viện trước ngày 12/07/2022. Học viện chỉ trao bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng. Khi ký nhận bằng sinh viên phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).
Trường hợp nhận bằng thay, người nhận phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.
Sinh viên vắng mặt trong buổi lễ trao bằng (có lý do) sẽ nhận Bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 7 – P121 Nhà hành chính) vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hằng tuần.
            Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi lễ trao bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc Học viện).
            Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban, Trung tâm liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.