Thông báo về việc đăng ký KLTN HK1 đợt chính thức năm học 2023-2024

V/v sinh viên đăng ký ĐA/KLTN đợt chính HK1 năm học 2023-2024.
Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo tới các em sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2023-2024:
1. Sinh viên đăng ký đồ án/khóa luận tốt nghiệp qua file mềm theo đường link bên dưới:
– Link đăng ký: https://forms.gle/912NWqbSzpKuwkZR8
2. Điều kiện đăng ký đồ án/khóa luận tốt nghiệp:
– Sinh viên không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên tại thời điểm xét giao đề tài khóa luận.
– Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00.
– Sinh viên đã tích lũy được 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo trở lên đối với hệ 4 năm hoặc 80% số tín chỉ trong chương trình đào tạo trở lên đối với hệ 5 năm.
– Đối với những sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy của Chương trình đào tạo và chỉ còn học phần đồ án/khóa luận tốt nghiệp mới được giao đề tài khóa luận tốt nghiệp khi đạt điểm tích lũy từ 1,95 trở lên.
3. Sinh viên không được đăng ký quá 16TC trong học kỳ làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp bao gồm cả (10TC đồ án/khóa luận tốt nghiệp).
Ghi chú:
– Sinh viên không được đăng ký nhầm mã học phần đồ án/khóa luận tốt nghiệp.
– Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp sẽ được thông báo sau khi Khoa nhận được danh sách của các em từ BQLĐT.
– Sinh viên không được hủy, rút học phần đồ án/khóa luận tốt nghiệp.
– Danh sách (ĐTB TL) sinh viên xem dưới bài viết.
+ Thời hạn đăng ký đến trước 12h ngày 07/06/2023.
+ Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Lê Văn Quân – Trợ lý Đào tạo.
+ Số điện thoại: 0919.609.698 vào giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.