Thông báo về việc đăng ký KLTN HK1 năm học 2021-2022.

Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo tới các em sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.
1. Các em đăng ký KLTN qua file mềm theo link bên dưới, bản cứng sau khi hết dịch các em trở lại trường nộp tại VPK:
Link đăng ký:  https://forms.gle/XBrpxh2Mf3GFxDw48
Link xem điểm: https://drive.google.com/file/d/1heSnfd_tdbQ8xVA52G4PRIhhUe_jkFkI/view
2. Điều kiện đăng ký KLTN:
– Sinh viên không trong thời gian thi hành kỷ luật
– Điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện sau:
+ Điểm TBC tích lũy >=2,00 và tích lũy 80% số tín chỉ (Trong đó, đã hoàn thành học phần tiên quyết của KLTN)
+ Điểm TBC tích lũy >=1,95 và hoàn thành đủ tín chỉ quy định theo CTĐT
3. Sinh viên không đăng ký quá 16TC trong học kỳ làm KLTN (bao gồm cả 10TC khóa luận tốt nghiệp)
Ghi chú: Các em không được đăng ký nhầm mã học phần.
Thời hạn đăng ký: Đến hết 17h ngày 08//07/2021.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Thầy Lê Văn Quân – Trợ lý Đào tạo, SĐT: 0919.609.698 vào giờ hành chính các ngày làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.