Thông báo về việc gia hạn thời gian thu tiền học phí đợt 1, học kỳ II, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 2)

THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022
 (Thông báo lần 2)

Theo các Thông báo số 04/TB-TCKT ngày 18/02/2022 và 08/TB-TCKT ngày 09/03/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 1 Học kì II, năm học 2021-2022, thời hạn nộp tiền học phí là đến 16 giờ 00 ngày 15/03/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí, vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.
Thể theo nguyện vọng của nhiều sinh viên và học viên, Học viện gia hạn thời gian thu học phí đến 16g00 ngày 25/03/2022 (thứ 6). Sinh viên và học viên xem chi tiết cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân trong Thông báo số 04/TB-TCKT ngày 18/02/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (được đăng tải tại http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=390:2022-02-21-07-42-58&catid=34:thong-bao&Itemid=1).
Để đảm bảo quyền lợi và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên và học viên trong toàn Học viện, đề nghị những sinh viên, học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện nộp tiền học phí đúng thời hạn đã được thông báo (đến 16g00 ngày 25/03/2022). Sau thời hạn trên, Học viện tiến hành chốt danh sách thi kết thúc các học phần đợt 1, học kỳ II năm học 2021-2022 và những sinh viên, học viên chưa nộp học phí sau thời hạn này sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần  không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo!