Thông báo về việc hoàn thành CĐR tin học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những bạn có tên trong danh sách (file đính kèm  bên dưới) để ý CĐR tin học theo quy định của CTĐT. Để đảm bảo các em ra trường đúng  thời gian đào đạo các em cần quan tâm và lưu ý đến.
Mọi thắc mắc các em liên hệ với :Trung tâm Tin học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hotline: 0388.312.226 – 0961.174.239
Gặp Cô: Nguyễn Thị Huyền Trang