Thông báo về việc khảo sát việc làm và lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo

THÔNG BÁO
KHẢO SÁT VIỆC LÀM VÀ LẤY Ý KIẾN
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam!
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm và lấy ý kiến về CTĐT của sinh viên tốt nghiệp. Học viện trân trọng đề nghị các Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách lựa chọn hoặc điền thông tin trả lời cho từng câu hỏi. Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.
– Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp các ngành học, năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)
– Phương thức: Điền các thông tin vào phiếu khảo sát (theo mẫu).
Khảo sát việc làm: https://forms.gle/zcCTqRmTjuy7p3fF9
Trân trọng cám ơn!