Thông báo về việc lấy ý kiến chương trình đào tạo của SV tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019

Thực hiện kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo hằng năm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác lấy ý kiến để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo về việc lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp của Khoa về chương trình đào tạo.

– Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019 (danh sách đính kèm theo thông báo số 549/TB-HVN về việc Bế giảng – trao bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng Chính quy công nhận tốt nghiệp tháng 03/2019)

– Hình thức: Khoa công bố phiếu lấy ý kiến online theo đường link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeIZYkbLe8h0jEorf…/viewform trên Websiste/Fanpages của Khoa và yêu cầu sinh viên tốt nghiệp hoàn thiện phiếu.

– Thời gian: Từ ngày 10-18/05/2019

Khoa đề nghị các sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2019 nghiêm túc thực hiện!