Thông báo về việc nộp đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa Cơ – Điện thông báo tới các sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt bổ sung học kì 2 năm học 2018 – 2019 nộp đơn đăng ký (Ghi rõ Số điện thoại và nguyện vọng giáo viên hướng dẫn) tại Văn phòng Khoa, phòng 201, tầng 2 khoa Cơ – Điện.
Thời gian nhận đơn từ 13/02/2018 đến hết 17h ngày 15/02/2018. (Mẫu đơn: https://bit.ly/2N3GrVI)
Điểm trung bình chung tích lũy sinh viên lấy thông tin theo file link: https://bit.ly/2TIqvdP
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Nguyễn Thị Thanh Ngân – Trợ lý Đào tạo Khoa, SĐT: 039.522.1977
Lưu ý:
1. Đăng ký làm KLTN đợt bổ sung qua hình thức: Nộp đơn tại VPK (Không đăng ký online).
2. Điều kiện đăng ký KLTN:
– Sinh viên không trong thời gian thi hành kỷ luật
– Điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện sau:
+ Điểm TBC tích lũy >=2,00 và tích lũy 80% số tín chỉ (Trong đó, đã hoàn thành học phần tiên quyết của KLTN)
+ Điểm TBC tích lũy >=1,95 và hoàn thành đủ tín chỉ quy định theo CTĐT
3. Sinh viên không đăng ký quá 16TC trong học kì làm KLTN (bao gồm cả 10TC khóa luận tốt nghiệp)