Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 38/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY SCHOLARSHIP 2021 tiếp tục tài trợ học bổng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

1.      Đối tượng nhận học bổng

–  Sinh viên K62 (hệ 5 năm) đến K65: Điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 3.2 trở lên và điểm rèn luyện từ Tốt trở lên.

–  Đối với K66: Tổng hợp điểm trúng tuyển vào Học viện theo điểm thi THPTQG 2021 hoặc học bạ đạt từ 24 điểm trở lên.

–  Chi tiết tiêu chí và hồ sơ xem tại: http://bit.ly/tieuchixetchon

2.      Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển nêu trên tại link: scholarship.acecookcareer.com.

3.      Giá trị học bổng:

Mỗi suất trị giá: 11.500.000 VNĐ/sinh viên 

4.      Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021

5.      Công bố kết quả xét duyệt học bổng:

–  Thời gian dự kiến gửi hồ sơ đến nhà trường: 05/11/2021.

–  Thời gian dự kiến công bố kết quả trên các kênh thông tin trực tuyến: 20/11/2021

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm 2021 và like Fanpage Acecook Career tại đường link:

https://www.facebook.com/AcecookCareer và Group Acecook Happy Scholarship 2021:

 https://www.facebook.com/groups/acecookhappyscholarship2021/.  

Nơi nhận:

– Các Khoa, sinh viên;

– Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân