Thông báo về việc tổ chức đào tạo chương trình 2 theo các ngành hiện có

Để tạo cơ hội cho các em sinh viên có thêm cơ hội việc làm, mở rộng kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội, Học viện tổ chức đào tạo chương trình 2 theo các ngành hiện có tại HVN và các ngành khác ngoài HVN theo nhu cầu của người học.
Lợi ích của Chương trình 2 đối với sinh viên là:
– Được cấp 2 bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.
– Tiết kiệm được tối thiểu 50% học phí và thời gian học bằng thứ 2.
– Vẫn có thể theo học được ngành yêu thích.
– Lịch học được sắp xếp linh hoạt, dựa trên nguyện vọng của học viên.
– Chương trình được giảng dạy 3 học kỳ/năm (thêm học kỳ hè bên cạnh 2 học kỳ chính).
Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị các sinh viên trong Khoa thực hiện nội dung khảo sát nhu cầu học chương trình 2 theo đường dẫn dưới đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGZgO6EHduw34Cvntw_b9okvlqMfk7LP52Lgf1ZXn8M9hyBw/viewform 
Thời gian khảo sát: Đến hết 15/3/2019.