Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

—————————

Sô:  410 /KH-NNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——————————————

            Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2013

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường nhanh chóng có việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề đào tạo;

– Giúp cho sinh viên của Trường có nhiều cơ hội tập huấn kỹ năng xin việc; tiếp cận với thị trường lao động và các nhà tuyển dụng lao động;

– Giúp sinh viên mới tốt nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn và tìm được việc làm phù hợp;

– Giúp nhà sử dụng lao động lựa chọn và tuyển dụng được nhân lực phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

– Thực thi cam kết với xã hội trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao trách nhiệm của Nhà trường với người học;

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

2.1 Thời gian, địa điểm

– Thời gian: ngày 25 tháng 5 năm 2013

– Địa điểm: Nhà thi đấu, Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

2.2 Thành phần tham gia Lễ khai mạc Ngày hội việc làm

– Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, Công ty và sinh viên đang theo học và đã tốt nghiệp;

– Đại diện Vụ Công tác HSSV- Bộ GD&ĐT;

– Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội sinh viên Việt Nam;

– Đại diện Thành Đoàn – Hội sinh viên Thành phố Hà Nội;

– Đại diện Tổng Cục dạy nghề, Cục Việc làm – Bộ LĐTBXH;

– UBND huyện Gia Lâm;

– Các nhà tài trợ;

– Đại diện một số trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội

– Các nhà tuyển dụng lao động, các cơ quan cá nhân có nhu cầu tuyển dụng lao động;

– Các cơ quan thông tấn, báo chí.

2.3 Chương trình Ngày hội việc làm

          + 7h30: Đón tiếp Đại biểu, văn nghệ chào mừng;

          + 8h00: Lễ khai mạc Ngày hội việc làm;

–         Tuyên bố ly do giới thiệu Đại biểu;

–         Phát biểu khai mạc của Đảng uỷ – Ban Giám hiệu trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

–         Phát biểu của Đại diện nhà trài trợ, nhà tuyển dụng lao động;

–         Phát biểu của Đại diện Sinh viên trường;

          + Từ 8h45- 11h30, 13h30- 16h30: các nhà tuyển dụng phỏng vấn, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

2.4 Các nhà tuyển dụng trực tiếp gặp gỡ các ứng viên

– Các nhà tuyển dụng lao động giới thiệu sơ lược về đơn vị với các ứng viên;

– Các nhà tuyển dụng lao động nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp sinh viên

(Ban tổ chức bố trí 1-2 gian hàng hoặc phòng học cho việc phỏng vấn và tuyển dụng của mỗi đơn vị tuyển dụng)

2.5 Hoạt động của nhà tài trợ, tập huấn kỹ năng cho sinh viên

– Phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình:Giao lưu khởi nghiệp dành cho sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vào ngày 18/5/2013.

– Phối hợp với công ty Syngenta tập huấn Kỹ năng Phỏng vấn và làm Hồ sơ xin việc vào ngày 24/5/2013.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

3.1 Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên

– Làm thường trực Ban tổ chức Ngày hội việc làm, đề xuất danh sách Ban tổ chức trình Ban Giám hiệu quyết định;

– Dự trù kinh phí tổ chức Ngày hội việc làm;

– Thu nhận và lập danh sách các nhà tuyên dụng lao động;

– Tổ chức thuê dụng các gian hàng và sơ đồ các bàn phỏng vấn cho các nhà sử dụng lao động;

– Chuẩn bị nội dung Lễ khai mạc;

– Chuẩn bị Thư mời và gửi tới các nhà tuyển dụng lao động, tổ chức, đơn vị….và liên lạc với các đơn vị sử dụng lao động;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị khu vực tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên năm 2013;

– Trang trí địa điểm Ngày hội việc làm, trực và chuẩn bị loa đài;

– Tuyên truyền thông báo trên Website, hệ thống phát thanh của Nhà trường, băng  zôn,  khẩu hiệu, thông báo về Ngày hội việc làm, mời các phương tiện thông tin đại chúng tham gia đưa tin về Ngày hội việc làm.

– Khảo sát đánh giá việc tổ chức và gửi thư cảm ơn đến các đơn vị tham gia;

– Báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện Ngày hội việc làm.

3.2 Các khoa chuyên môn

– Giới thiệu và cung cấp danh sách  các nhà tuyển dụng lao động gửi về Ban tổ chức trước ngày 20 tháng 5 năm 2013 theo địa chỉ email:  tuvanvieclam@hua.edu.vn hoặc  buitinh180584@gmail.com;

          – Thông báo chương trình, nội dung Ngày hội việc làm đến các lớp sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa 53, 54 đến tham dự Ngày hội việc làm;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để đón tiếp khách.

3.3 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường

– Chuẩn bị chương trình Văn nghệ phục vụ Ngày hội việc làm;

          – Cử 40 sinh viên tình nguyện hỗ trợ các Nhà tuyển dụng lao động (treo pano, thông báo, phát và nhận mẫu đơn hồ sơ xin việc, kê dọn bàn ghế, hướng dẫn giao thông, cắm cờ chuối, băng zôn…);

– Cử 8 sinh viên nữ mặc áo dài đồng phục đón tiếp khách trong Ngày hội việc làm;

– Tổ chức gian hàng dịch vụ phục vụ Ngày hội việc làm;

– Xây dựng chương trình cụ thể hưởng ứng Ngày hội việc làm.

3.4 Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

– Bố trí khu vực Nhà thi đấu để tổ chức Ngày hội việc làm năm 2013, thời gian từ chiều ngày 24/5/2013 đến hết ngày 25/5/2013;

– Bố trí vệ sinh trong và ngoài khu vực Nhà thi đấu, hệ thống điện, quạt, nước, âm thanh – ánh sáng, phòng đón tiếp đại biểu và các nhà tuyển dụng tài trợ…

– Chuẩn bị bàn ghế, phối hợp trang trí, bố trí các gian hàng cho Ngày hội;

3.5  Trung tâm dịch vụ trường học

– Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên trong Ký túc xá

–  Bố trí bổ sung bàn ghế để tổ chức Ngày hội việc làm.

3.6Phòng Tài chính- Kế toán

– Xem xét mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Ngày hội việc làm năm 2013.

3.7Phòng Quản trị thiết bị

– Thực hiện đảm bảo điện, nước cho khu vực tổ chức Ngày hội việc làm;

– Cử 2 cán bộ trực tại khu vực Ngày hội việc làm để xử lý các sự cố về điện nước;

– Thuê 6 quạt công nghiệp phục vụ Ngày hội việc làm.

3.8Phòng Bảo vệ

– Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức Ngày hội việc làm;

– Tổ chức công tác trông giữ xe miễn phí.

3.9Ban Quản lý đào tạo

          – Bố trí lịch học, thi các lớp phù hợp để có thể tổ chức Ngày hội việc làm vào ngày 25/5/2013

3.10Phòng Y tế

–        Cử cán bộ tham gia trực Y tế Ngày hội việc làm.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

–  Ngày 25/4/2013 trình Kế hoạch lên Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Từ ngày 10/5/2013: làm việc với các khoa, phòng ban, trung tâm chức năng trong trường; gửi thư mời tham gia, liên hệ tới các đơn vị sử dụng lao động và nhận thông tin từ phía các đơn vị; thông báo tới sinh viên…

– Từ ngày 20/5/2013: Lập danh sách các đơn vị tham gia Ngày hội việc làm và đưa lên Website.

– Tử 22/5/2013 họp các đơn vị thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm.

– 16h ngày 24/5/2013: Ban Giám hiệu cùng đại diện các đơn vị đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội việc làm.

– Ngày 25/5/2013 tổ chức Ngày hội việc làm.

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ đã được phân công.

Nơi nhận

– Đảng ủy- BGH ( để b/c)

– Các đơn vị như mục III (để thực hiện)

– Lưu VT, CTCT&CTSV

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Vũ Văn Liết