Thông báo xét TN bổ sung cho các em sinh viên không kịp xét vào ngày 25/07/2021

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo!
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Học viện đã có điều chỉnh trong kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. Hiện nay một số sinh viên không kịp xét tốt nghiệp đợt 25/07 năm  2021, các khóa 59, 60, 61 đã hoàn thành chương trình đào tạo có nhu cầu được xét tốt nghiệp sớm đợt 30/09/2021, cần làm đơn theo mẫu (File đính kèm bên dưới).
Các em gửi đơn vào địa chỉ mail: codien.vnua@gmail.com
Thầy Lê Văn Quân trợ lý đào tạo: 0919.609.698
Hạn trước 12h00 ngày 09/09/2021.