Thông nộp hồ sơ xét Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Căn cứ thông báo của Ủy ban Giải thưởng KOVA ngày 26 tháng 6 năm 2023 về việc trao học bổng cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo về nội dung Giải thưởng KOVA hạng mục “Hạng mục triển vọng” và “Học bổng Nghị lực” để sinh viên nộp hồ sơ tham dự, cụ thể như sau:

  1. HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG

1. Đối tượng

Sinh viên năm thứ 2, 3 (Hệ đào tạo 4 năm) và sinh viên năm 4 (Hệ đào tạo 5 năm).

2. Tiêu chuẩn

– Có điểm trung bình tích lũy từ 3.6 trở lên;

– Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 từ loại Tốt trở lên;

– Là chủ nhiệm đề tài đạt giải từ cấp trường trở lên trong vòng 2 năm trở lại (đạt từ giải Ba trở lên); Đề tài đăng ký thuộc các lĩnh vực: thuộc các nhóm ngành Khoa học Tự nhiên: Xây dựng, Vật liệu, Hóa, Công nghệ Thông tin,…;

– Ưu tiên Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, thể hiện tinh thần Sống năng động – Sống trách nhiệm – Sống nỗ lực.

* Lưu ý: Không xét đối với các trường hợp sau:

– Sinh viên từng nhận Giải thưởng KOVA – Hạng mục Triển vọng các năm trước

– Đề tài đăng ký đã nhận được Giải thưởng/Học bổng tương tự từ các doanh nghiệp khác.

3. Giá trị mỗi suất học bổng: 10 triệu đồng/sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

(1) Đơn tham gia (theo mẫu) và các giấy tờ, chứng nhận có liên quan;

(2) Bảng điểm có xác nhận của Trường (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện hồ sơ);

(3) Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu và các giấy tờ, chứng nhận của đề tài có liên quan;

(4) Các giấy khen, chứng nhận thành tích bản photo, không cần công chứng kèm theo (nếu có);

(5) 01 bản photo CCCD (có công chứng).

  1. HỌC BỔNG NGHỊ LỰC

1. Đối tượng

Sinh viên năm thứ 2, 3 (Với hệ đào tạo 4 năm) và sinh viên năm 2,3,4 (Với hệ đào tạo 5 năm)

2. Tiêu chuẩn

– Có điểm trung bình tích lũy từ 3.2 trở lên;

– Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 từ loại Khá trở lên;

– Gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ (thuộc hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc các trường hợp thực sự khó khăn);

– SV nhận HB KOVA các năm trước vẫn được tham gia nếu đáp ứng đủ điều kiện.

* Lưu ý: Không xét cho sinh viên đã được nhận học bổng toàn phần từ Học viện hoặc các tổ chức/doanh nghiệp khác trong năm học 2022 – 2023 hoặc sinh viên vừa nhận Học bổng một lần từ các tổ chức/ doanh nghiệp khác ngoài Nhà trường trong trong vòng 1 năm trở lại đây, có giá trị từ 5 triệu trở lên.

3. Giá trị mỗi suất học bổng: 10 triệu đồng/sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

(1) Đơn tham gia và bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu)

(2) Bảng điểm có xác nhận của Học viện (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm thực hiện hồ sơ);

(3) Bản photo các giấy tờ có liên quan đến hoàn cảnh gia đình (sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc giấy nhận khó khăn của địa phương, các giấy tờ liên quan đến tình trạng sức khỏe (nếu có liên quan), …) (bản photo, không cần công chứng);

(3) Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo nếu có (bản photo, không cần công chứng);

(4) 01 bản photo CCCD (có công chứng);

(5) 02 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong (không cần in ảnh, chỉ cần nộp ảnh bản mềm);

Sinh viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 nộp hồ sơ trực tiếp và bản scan hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101 Nhà hành chính, Email: tmduc@vnua.edu.vn trước ngày 15 tháng 7 năm 2023.