Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về về đại dịch COVID-19 năm 2021”

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

__________________

Số: 16/HVN-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về về đại dịch COVID-19 năm 2021”

 

Căn cứ Kế hoạch số 992/KH-HVN ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về về đại dịch COVID-19 năm 2021”  dành cho học sinh THPT, sinh viên của Học viện;

Ban CTCT&CTSV trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC

– Thời gian tổ chức: từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

– Trao giải: Dự kiến ngày 10/7/2021.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

– Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

– Học sinh THPT đăng kí xét tuyển đại học vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021.

III. HÌNH THỨC DỰ THI

Bước 1: Thí sinh truy cập vào trang website của Học viện theo địa chỉ vnua.edu.vn/thi-tim-hieu-COVID19-HVN hoặc đường link cuộc thi: https://forms.office.com/r/C9XfGqE6uL hoặc quét mã QR để vào đường link tại:

 
 

Bước 2: Thí sinh trả lời toàn bộ câu hỏi của cuộc thi

Bước 3: Nhấn nút nộp bài

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, ĐIỀU KIỆN TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

–        1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng

–        1 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

–        1 giải Ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

–        6 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.

Tổng số giải: 09 giải thưởng.

2. Điều kiện tính giải và trao giải thưởng

 Đúng đối tượng dự thi, kê khai đầy đủ thông tin;

– Mỗi thí sinh chỉ được thi 1 lần;

– Thí sinh trả lời đúng tất cả 5 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và dự đoán được số người trả lời đúng (câu 6) sai số không quá 20% được đưa vào danh sách để xem xét tính giải thưởng;

– Ban tổ chức sẽ rà soát tổng hợp thống kê số người trả lời đúng và tính tỉ lệ dự đoán của thí sinh ở câu hỏi 6 để tìm ra các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Trong đó:

+ Người đạt giải Nhất phải trả lời đúng tất cả 5 câu trắc nghiệm khách quan, trả lời nhanh nhất, dự đoán số người trả lời đúng (câu 6) sai số không quá 5%.

+ Người đạt giải Nhì phải trả lời úng tất cả 5 câu trắc nghiệm khách quan, trả lời nhanh sau người giải Nhất, dự đoán số người trả lời đúng (câu 6) sai số không quá 10%.

+ Người đạt giải Ba phải trả lời đúng tất cả 5 câu trắc nghiệm khách quan, trả lời nhanh sau người giải Nhì, dự đoán số người trả lời đúng (câu 6) sai số không quá 15%.

+ Người đạt giải Khuyến khích phải trả lời đúng tất cả 5 câu trắc nghiệm khách quan, trả lời nhanh sau người giải Ba, dự đoán số người trả lời đúng (câu 6) sai số không quá 20%.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

– Các Khoa như trên;

– Lưu CTCT và CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Dương Thành Huân