Tổ chức Seminar khoa học: “CHIA SẺ KINH NGHIỆM VIẾT VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ”

Để tăng cường khả năng viết và xuất bản các bài báo khoa học quốc tế cho cán bộ viên chức, khoa Cơ – Điện tổ chức seminar khoa học:
– Seminar:  “Chia sẻ kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế”;
– Thời gian: 20h00 – 22h00 thứ tư, ngày 11 tháng 8 năm 2021;
– Hình thức: Online qua phần mềm Zoom
– Thành phần tham dự:
+ Các chuyên gia khách mời đến từ Viện nghiên cứu máy nông nghiệp Nhật Bản, Đại học Phenikaa,…
+ Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo các bộ môn, xưởng và toàn thể cán bộ công nhân viên khoa Cơ – Điện.
Kính mong nhận được sự quan tâm và tham dự của các đại biểu.