Tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm nhiệm vụ Trợ lý đào tạo khoa Cơ – Điện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Số:  45 /TB-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà  Nội, ngày  29  tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển dụng cán bộ hợp đồng làm nhiệm vụ Trợ lý đào tạo khoa Cơ – Điện)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm nhiệm vụ trợ lý đào tạo khoa Cơ-Điện. Chụ thể như sau
1. Vị trí việc làm: Trợ lý Đào tạo Đại học.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.
3. Tiêu chuẩn tuyển dụng:
a)Yêu cầu chung:

 1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

 3. Tuổi đời dự tuyển từ 18 đến 45 tuổi.

 4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

 5. Có lý lịch rõ ràng.

 6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ. Về hình thức: không có dị tật, hình thể cân đối.

b)Yêu cầu cụ thể:

 1. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

 2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

 3. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

 4. Có trình độ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

 5. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trợ lý đào tạo, có bằng đại học về công nghệ thông tin.

4. Hồ sơ dự tuyển

 1. Đơn xin việc (viết tay, nêu rõ lý do ứng tuyển);

 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 3. Bản sao văn bằng kèm theo bảng điểm học tập có công chứng. Các trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng;

 4. Bản sao các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại giấy tờ khác có liên quan.

 5. 02 ảnh 4×6

 6. Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện từ cấp Quận/Huyện trở lên và trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.
5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/6/2019.
6. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng 201, Văn phòng khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Liên hệ chuyên viên: Bùi Thị Lan Hương; Điện thoại: 024. 62617699 hoặc 0973291613, Email: khoacodien@vnua.edu.vn.
Nơi nhận:                                                                            TL. GIÁM ĐỐC
– Ban TCCB;                                                                 TRƯỞNG KHOA CƠ – ĐIỆN
– Tổ thư ký (đăng website);                                                       (Đã ký)
– Lưu VPCĐ.
                                                                                        PGS.TS. Lê Minh Lư