Tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Khoa Cơ – Điện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 19 /HVN-CĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

                                                                       

THÔNG BÁO

(V/v tuyển dụng hợp đồng lao động)
 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên và kỹ thuật viên làm việc tại Khoa Cơ – Điện. Cụ thể như sau:

– Số lượng:

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện;

+ 01 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Tự động hóa;

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ cơ khí;

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Động lực;

+ 01 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ kỹ thuật viên tại Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện.

– Địa điểm làm việc:  khoa Cơ – Điện

I. Điều kiện chung

          Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về Điều kiện của người đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 1, Quy định về việc tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

II. Điều kiện riêng

2.1. Vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng của Học viện, thì người dự tuyển:

– Có trình độ tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Ưu tiên ứng viên có trình độ IELTS 6.5 trở lên.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

– Ưu tiên các ứng viên có bằng Tiến sĩ phù hợp với vị trí tuyển dụng, có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

– Tiêu chuẩn quy định cụ thể về ngành/chuyên ngành  đối với vị trí tuyển dụng như sau:

a) Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện:

Vị  trí giảng viên 1

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Robot & trí tuệ nhân tạo trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Robotics, Lập trình mô phỏng robot và các hệ cơ điện tử phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Robot & Trí tuệ nhân tạo.

Vị  trí giảng viên 2

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: PLC; Vi xử lý hoặc học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo:  Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Tự động hóa.

b) Đối với 01 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Tự động hóa:

Vị  trí giảng viên 3

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Tự động hóa trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Lý thuyết điều khiển hoặc học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Tự động hóa.

c) Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ cơ khí:

Vị  trí giảng viên 4

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về ngành/chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các môn liên quan và phù hợp với các môn dự tuyển như: Máy điều khiển số và Công nghệ CNC, CAD và CAM trong công nghệ chế tạo máy hoặc các học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo máy.

Vị  trí giảng viên 5

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về ngành/chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các môn liên quan và phù hợp với các môn dự tuyển như: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ xử lý bề mặt, Công nghệ đúc, Công nghệ nhiệt luyện hoặc các học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo máy.

d) Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Động lực:

Vị  trí giảng viên 6 và 7

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về ngành/chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ khí động lực trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Thiết kế tính toán ô tô; Thí nghiệm ô tô; Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô; Sử dụng, sửa chữa ô tô phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ khí động lực.

2.2. Vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ kỹ thuật viên tại Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng của Học viện, thì người dự tuyển:

– Tốt nghiệp Đại học ngành: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm;

– Sẵn sàng làm việc ngoài giờ kể cả thứ 7 và chủ nhật khi có công việc phát sinh.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Lý lịch khoa học;

5. Tóm tắt luận văn Tiến sỹ/ Thạc sỹ.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6;

8. Bản sao học bạ phổ thông trung học;

9. Bản sao sổ hộ khẩu.

          Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

 Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2022.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội.

2. Người tiếp nhận hồ sơ: Bùi Thị Lan Hương – Trợ lý tổ chức

Điện thoại: 024.62617699/ 0973291613.

Nơi nhận:

– Ban TCCB;

– Tổ thư ký (Đăng website);

– Lưu VPCĐ, BTLH (02).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA

 

        (đã ký)

Vũ Ngọc Huyên