Xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2020

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ___________________

Số: 1440/TB-HVN

  Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2020

Nhằm triển khai chương trình học bổng du học cho tân sinh viên K65, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2020 cho các tân sinh viên K65 như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

– Đối tượng: Sinh viên khóa 65

– Tiêu chuẩn:

+ Ứng viên nộp hồ sơ xin xét học bổng Thủ khoa, Á khoa phải có học lực loại giỏi, hạnh kiểm tốt ít nhất 04 học kỳ trong quá trình học THPT.

+ Điều kiện cần: ứng viên có trình độ ngoại ngữ tốt (ngôn ngữ tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh). Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Ưu tiên ứng viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia hoặc thành phố; sinh viên nộp hồ sơ xét tuyển và nhập học sớm vào Học viện.    

2. Nội dung các chương trình học bổng

– Học bổng du học toàn phần dành cho sinh viên Thủ khoa, Á khoa của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 tại các trường đại học ở Nhật Bản, Trung Quốc theo chương trình hợp tác của Học viện với các Trường đối tác. Học bổng được xét cho những năm học tiếp theo dựa trên kết quả học tập của sinh viên và các điều kiện khác.

– Sinh viên nhận Học bổng Thủ khoa sẽ du học tại Nhật Bản. Căn cứ theo tình hình thực tế khi xét hồ sơ và phỏng vấn, Khoa tiếp nhận sẽ quyết định về yêu cầu đối với năng lực tiếng Nhật hiện tại của sinh viên.

– Sinh viên nhận Học bổng Á khoa sẽ du học tại Trung Quốc. Học bổng bao gồm 1 năm dự bị đại học để học tiếng Trung tại Đại học Khoa học Công nghệ Tây Nam – Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên trong thời gian đường biên chưa mở cửa, sinh viên tự túc học tiếng Trung tại Việt Nam (tạm thời 01 kỳ) trước khi nhập học.

3. Số lượng các suất học bổng

Tổng số học bổng Thủ khoa, Á khoa năm 2020 của Học viện gồm 04 suất như sau:

– Đại học Nông nghiệp Tokyo (Tokyo University of Agriculture), Nhật Bản: 01 suất.

– Đại học Khoa học – Công nghệ Tây Nam (Southwest University of Science and Technology), Trung Quốc: 03 suất.

4. Quy trrình xét học bổng

o  Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ xin học bổng Thủ khoa, Á khoa bao gồm:

– Đơn xin cấp học bổng (mẫu 01 );

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

– Học bạ THPT (bản sao công chứng);

– Chứng minh nhân dân (bản photo không cần công chứng);

– Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế (có thể bổ sung hồ sơ sau);

– Giấy tờ minh chứng ưu tiên để cộng điểm (nếu có).

o  Vòng 2: Phỏng vấn, xét các tiêu chí ưu tiên

Căn cứ hồ sơ ứng viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập Hội đồng thẩm định xét chọn những hồ sơ sinh viên đạt kết quả tốt để phỏng vấn và lựa chọn 04 ứng viên xuất sắc nhất để cấp Học bổng Thủ Khoa, Á Khoa năm 2020.

Các thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ được tham gia phỏng vấn trực tiếp và xét điểm ưu tiên như sau:

Hình thức

tính điểm

Nội dung

Số điểm (tối đa)

Phỏng vấn trực tiếp

Thông tin cá nhân; Hiểu biết về Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Hiểu biết về các Trường hợp tác với Học viện cho Thủ khoa, Á khoa du học; Định hướng học tập, việc làm trong tương lai, …

75

Điểm ưu tiên

Xét các tiêu chí được ưu tiên cộng điểm cao nhất bao gồm: TC1, TC2, TC3, TC4

25

Tổng số điểm (tối đa)

100

* Lưu ý

o  Các tiêu chí ưu tiên được cộng điểm cụ thể như sau:

+ TC1 (25 điểm): đã thực hiện xác nhận nhập học vào Học viện trước ngày 10/8/2020;

+ TC2 (20 điểm): đã thực hiện xác nhận nhập học hoặc nhập học vào Học viện từ ngày 10/8/2020 đến trước ngày 06/9/2020 hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL 550 điểm/IELTS 6.0 điểm hoặc có chứng chỉ tin học quốc tế IC3, ICDL, MOS hoặc đã tham gia và đạt giải trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế/Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;

+ TC3 (15 điểm): đã tham gia và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;

+ TC4 (10 điểm): đã tham gia và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố hoặc là đối tượng thuộc gia đình hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/hộ cận nghèo đã được các cấp có thẩm quyền công nhận) hoặc là đối tượng thuộc gia đình chính sách (liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, …) hoặc là dân tộc thiểu số.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

– Tân sinh viên chuẩn bị Hồ sơ nộp về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 101 Nhà hành chính) trước 12h00 ngày 06/9/2020.

– Kết quả tuyển chọn vòng 1: dự kiến được công bố vào ngày 08/9/2020 trên Website Học viện.

– Kết quả tuyển chọn vòng 2: dự kiến được công bố vào ngày 11/9/2020 trên Website Học viện.   

– Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Email: tmduc@vnua.du.vn, SĐT: 024.6261.7528 / 0932.001.000 hoặc truy cập Website: https://www.vnua.edu.vn/. 

Nơi nhận:

– Như trên.

– Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(20).

KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vũ Ngọc Huyên