Điểm trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2 năm gần nhất

Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và năm 2021 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với học sinh THPT khu vực 3 như sau: 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành Mức điểm trúng tuyển năm 2020 Mức điểm trúng tuyển năm 2021
HVN01 –

Sư phạm

công nghệ

Sư phạm Công nghệ 18.5 19
HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật  

15

15
Khoa học cây trồng
Nông nghiệp
HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi  

15

18
Chăn nuôi thú y
HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  

16

16
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật

ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô  

16

16
Kỹ thuật cơ khí
HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 15 15
HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học 16 18
Công nghệ sinh dược
HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin 16 16.5
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch 16 17.5
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
 

HVN10 –

Kế toán

– Tài chính

 

Kế toán

16 16
Tài chính – Ngân hàng
HVN11 –

Khoa học đất

Khoa học đất 15 20
 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế 15 16
Kinh tế đầu tư
Kinh tế tài chính
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
Quản lý kinh tế
Kinh tế số
HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp 15 17
HVN14 –

Luật

 

Luật

16 20
HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường 15 17
HVN16-

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 17
HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh 15 15
HVN18 –

Nông nghiệp

công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao 18 18
 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai 15 15
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý bất động sản
 

HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh 16 16
Thương mại điện tử
Quản lý và phát triển du lịch
HVN21 –

Logistics &

quản lý chuỗi

cung ứng

Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 18 23
HVN22 –

Sư phạm

Kỹ thuật

nông nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 18.5 19
HVN23 –

Thú y

Thú y 15 15.5
HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học thủy sản 15 15
Nuôi trồng thủy sản
HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học 15 15

 Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và năm 2021 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.