Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đối với thí sinh đã hoàn thiện hồ sơ xét tuyển sớm vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đối với thí sinh đã hoàn thiện hồ sơ xét tuyển sớm vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam

    Chúc mừng các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ xét tuyển sớm vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Thí sinh cần lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện Kế hoạch xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh chọn vào Học viện, đăng ký nguyện vọng thích hợp nhất theo đúng nhóm ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển và đúng phương thức xét tuyển (Xét học bạ, xét kết hợp).

2. Tra cứu thông tin chi tiết về nhóm ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển vào Học viện tại đây (https://tracuu.vnua.edu.vn/xtsom.php).

3. Đăng ký xét tuyển chung trên Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

– Thời gian đăng ký: 22/7 – 20/8/2022

– Nhận thông báo kết quả xét tuyển chung: 16 – 17/9/2022

– Xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống: 18 – 30/9/2022

4. Tiếp tục đăng ký và tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kỹ năng mềm, v.v. theo nguyện vọng (nếu có): 20/9 – 09/10/2022.

5. Tiếp tục liên hệ bộ phận tư vấn để nhận thông tin cần thiết và được hướng dẫn đầy đủ; Theo dõi, cập nhật và thực hiện theo các thông báo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện trên trang web.

Chúc các thí sinh thành công!

  Mọi thông tin xin được liên hệ qua điện thoại/ website/ facebook:

  Điện thoại: 0961.926.939/ 0961.926.639/ 024.6261.7578/ 024.6261.7520.  

Website: www.vnua.edu.vnhttp://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022