Thông báo đạt tiêu chí trúng tuyển và xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 2 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020

_____________________

Số: 1122 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 Hà Nội, ngày  17 tháng 07  năm 2020

                          THÔNG BÁO ĐẠT TIÊU CHÍ TRÚNG TUYỂN

                                    VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2020

 Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển và kế hoạch xác nhận nhập học thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) như sau:

I.   Danh sách đạt tiêu chí trúng tuyển (tra cứu danh sách và tải giấy báo XNNH tại đây).

II. Kế hoạch xác nhận nhập học

1. Hồ sơ xác nhận nhập học

+ Bản sao/photo học bạ hoặc xác nhận kết quả học tập THPT

+ Bản sao/photo Giấy chứng nhận (giấy khen) liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh/thành phố/quốc gia, Olympic, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia… (nếu có).

+ Bản sao/photo Chứng chỉ tiếng Anh, Tin học (nếu có)                        

2. Khoản phí tạm thu xác nhận nhập học:

Học phí tạm thu học kỳ I năm học 2020 – 2021: 3.000.000 đ/sinh viên.

3. Hình thức xác nhận nhập học

Thí sính có thể chọn 1 trong 2 hình thức:

3.1  Trực tiếp

– Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 24 – 26/07/2020

– Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng 207), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Thí sinh đến xác nhận nhập học trực tiếp tại Học viện sẽ được tham quan, trải nghiệm thực tế tại Học viện với các khu thí nghiệm, mô hình công nghệ tiên tiến trên thế giới.

3.2  Online (đối với thí sinh không trực tiếp đến Học viện)

– Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 24 – 26/07/2020

– Thí sinh nộp khoản phí tạm thu xác nhận nhập học vào số tài khoản sau:

Tài khoản: 129 0000 48235

Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương)

Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung ghi: “Số giấy báo” / “Họ và tên thí sinh” / “Số điện thoại

Ví dụ: 1TT416 / Cao Thị An / 0866970xxx (thí sinh tra cứu “Số giấy báo” (Số trúng tuyển) tại đây).

–  Hồ sơ xác nhận nhập học (mục 1 – phần II) thí sinh gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Anh (chị) sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi có minh chứng đã tốt nghiệp THPT, hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Học viện.

Học viện chỉ trả lại khoản phí tạm thu xác nhận nhập học tại mục 2 – phần II đối với các thí sinh không tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điện thoại liên hệ: 0961.926.939 / 0961.926.639/ 024.6261.7578/ 024.6261.7520.                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

– Thí sinh (website);

– Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT (để bc);

– HĐHV, BGĐHV (để báo cáo);

– Lưu: VPHV, QLĐT, LTS(10).

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường