Thông báo kế hoạch nhập học

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020

___________________

Số: 1598/TB-HVN

                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    ________________________

                               Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

 
Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại đây (Mã truy cập là số CMT/CCCD)

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (phương thức 3), Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển như sau:

Thời gian nhập học: 08 – 10/10/2020

Địa điểm nhập học:     Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng 207), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Các giấy tờ anh/chị mang theo khi nhập học:

1.  Giấy báo trúng tuyển và nhập học của HVN (03 bản sao công chứng)(Thí sinh nhận bản chính qua đường bưu điện, tải bản điện tử tại đây – Mã truy cập là số CMT/CCCD);

2.  Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020) (bản chính).

3.  Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản chính và 01 bản sao công chứng).

4.  Học bạ THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng).

5.    Lý lịch Học sinh – Sinh viên  có xác nhận của chính quyền địa phương (02 bản chính);

6.  Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

7.  Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (03 bản sao công chứng).

8.  Sổ Đoàn viên;

9. Thẻ bảo hiểm y tế đang sử dụng (01 bản photocopy);

10. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự huyện (quận, thị xã, TP) cấp; Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng kí hộ khẩu thường trú cấp (đối với nam);

11. Ảnh chụp chân dung cỡ 4x6 cm kiểu Chứng minh nhân dân không quá 6 tháng (06 ảnh);

12. Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo quy định (nếu có) (03 bản sao công chứng);

13.Các khoản phí: 4.043.000 đ/sinh viên, trong đó:

–     Tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021: 3.000.000 đ/sinh viên (Học viện sẽ chốt số tiền học phí thực thu trong học kỳ 1 sau 1 tháng nhập học);

–     Lệ phí nhập học: 335.000 đ/sinh viên và Phí duy trì tài khoản ngân hàng: 50.000 đ/sinh viên;

–     Bảo hiểm y tế sinh viên bắt buộc: 658.000 đ/sinh viên/14 tháng (Tính từ ngày 01/11/2020 đến 31/12/2021). Ngoài ra, anh/chị có thể tham gia bảo hiểm thân thể tự nguyện 245.000 đ/khóa.

Anh/chị sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi nộp đầy đủ hồ sơ và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Học viện có 1.500 chỗ ở nội trú cho sinh viên K65: Phòng ở khép kín, đảm bảo an ninh trật tự với chi phí từ 110.000 – 150.000 đ/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước); ưu tiên chỗ ở nội trú cho các đối tượng ưu tiên tuyển sinh và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận). Anh/chị làm thủ tục đăng ký chỗ ở nội trú tại nơi nhập học.

Sau khi nhập học, nếu sinh viên xin thôi học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không trả lại các khoản đã thu tại mục 13.           

Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Nơi nhận:

– Thí sinh (website);

– HĐHV, BGĐHV (để báo cáo);

– Lưu: VPHV, QLĐT, LTS(5).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường