Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

_______________

Số: 1526/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

 

   Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Quốc gia, trong đó có nhiều chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (AUN-QA),

   Năm 2022, Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 4 phương thức: (1) Xét tuyển thẳng; (2) Xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ); (3) Xét tuyển kết hợp và (4) Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022,

   Học viện tạo điều kiện cho thí sinh được học đúng nhóm ngành theo nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển và cam kết đảm bảo chất lượng đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình và nhu cầu xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm; đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo cam kết của Học viện.

   Học viện có chương trình đặc biệt về du học, thực tập ở nước ngoài, đào tạo quốc tế, học bổng khuyến khích học tập, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, cơ hội việc làm thêm cho tân sinh viên khóa 67 (nhập học năm 2022). Học viện tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trong thời gian học tập tại Học viện cũng như sau khi đã tốt nghiệp, đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trên 90%. Học viện có các chương trình học đa dạng, ưu đãi đặc biệt phù hợp với năng lực và thế mạnh của người học.

   Sự thành đạt của người học là sự thành công của Học viện và điểm đầu vào xét tuyển chỉ là một trong các yếu tố làm nên sự thành đạt của người học. Với phương châm lấy sinh viên làm trung tâm, Học viện luôn tạo môi trường học tập và khởi nghiệp chuyên nghiệp, luôn tạo động lực và các nguồn lực cho sự thành công của người học. Học viện công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi  tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Học viện như sau: 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng điểm nhận hồ sơ
HVN01 – Sư phạm công nghệ Sư phạm công nghệ A00,

A01,

B00,

D01

19
HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật A00,

B00,

B08,

D01

 

15

Khoa học cây trồng
Nông nghiệp
HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi A00,

A01,

B00,

D01

 

16

Chăn nuôi thú y
HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00,

A01,

C01,

D01

 

16

Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô A00,

A01,

C01,

D01

 

16

Kỹ thuật cơ khí
HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00,

A09,

B00,

C20

16
HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học A00,

B00,

B08,

D01

16
Công nghệ sinh dược
HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin A00,

A01,

A09,

D01

16
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch A00,

A01,

B00,

D07

16
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
 

HVN10 –

Kế toán–

Tài chính

 

Kế toán

A00,

A09,

C20,

D01

16
Tài chính – Ngân hàng
HVN11 –

Khoa học đất

 

 

Khoa học đất A00,

B00,

B08,

D07

22
 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế A00,

C04,

D01,

D10

16
Kinh tế đầu tư
Kinh tế tài chính
Quản lý kinh tế
Kinh tế số
HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp

 

Kinh tế nông nghiệp A00,

B00,

D01,

D10

17
HVN14 –

Luật

 

Luật

A00,

C00,

C20,

D01

16
HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường A00,

B00,

D01,

D07

18
HVN16 – Công nghệ kỹ thuật môi trường Công nghệ kỹ thuật môi trường A00,

B00,

D01,

D07

20
HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh D01,

D07,

D14,

D15

15
HVN18 –

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao A00,

B00,

B08,

D01

16
 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai A00,

A01,

B00,

D01

15
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý bất động sản
HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh A00,

A09,

C20,

D01

16
Thương mại điện tử
Quản lý và phát triển du lịch
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
HVN21 –

Logistics & quản lý chuỗi cung ứng

Logistics & quản lý chuỗi cung ứng A00,

A09,

C20,

D01

18
HVN22 –

Sư phạm

Kỹ thuật nông nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00,

A01,

B00,

D01

19
HVN23 –

Thú y

 

Thú y A00,

A01,

B00,

D01

16
HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học Thủy sản A00,

B00,

D01,

D07

15
Nuôi trồng thủy sản
HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học A00,

C00,

C20,

D01

15

 Ghi chú:

A00 Toán, Vật lí, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A09 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm

Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.

Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn                                                                                                           

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT (báo cáo);

– Bộ NN&PTNT (báo cáo);

– Hội đồng Học viện (báo cáo);

– Ban Giám đốc;

– Thí sính đăng ký xét tuyển (website);

– Lưu QLĐT, VT, LTS (3).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường