Thông báo trúng tuyển và kế hoạch nhập học

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023
__________________
Số: 1502/TB-HVN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 23 tháng 8năm 2023

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo thông tin trúng tuyển đợt 1 và kế hoạch nhập học như sau:

I. Thông tin trúng tuyển

1.     Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (xem chi tiết tại đây);

2.     Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2023 (cho tất cả các phương thức xét tuyển) (tra cứu tại đây)

II. Xác nhận nhập học

Anh/chị xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) trước 17h00 ngày 08/9/2023.

III. Nhập học

1. Thời gian nhập học: Theo ngày cụ thể trong giấy báo từ ngày 06/9/2023 đến 12/9/2023

2. Địa điểm nhập học: Tầng 1, Giảng đường Nguyễn Đăng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

3. Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

(1) Giấy báo trúng tuyển và nhập học (03 bản sao công chứng)

(2) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (bản chính);

(3) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng);

(4) Học bạ THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng);

(5) Lý lịch Học sinh – Sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương (02 bản chính);

(6) Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

(7) Căn cước công dân (03 bản sao công chứng);

(8) Ảnh chụp chân dung cỡ 4×6 cm (không quá 6 tháng) (04 ảnh)

(9) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo quy định (nếu có);

(10) Tạm thu học phí và các loại phí nhập học là 9.500.000đ/sinh viên; trong đó: Lệ phí nhập học: 335.000đ/sinh viên; Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000đ/sinh viên; Bảo hiểm y tế sinh viên bắt buộc: 851.000đ/sinh viên/15 tháng (Tính từ ngày 01/10/2023 đến 31/12/2024); Tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024: 8.264.000 đ/sinh viên (Học viện sẽ thông báo chính thức số tiền học phí phải nộp của học kỳ 1 sau khi nhập học 2 tháng).

(11) Thẻ bảo hiểm y tế đang còn hạn sử dụng (01 bản sao);

(12) Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có);

(13) Sổ Đoàn viên (bản chính);

(14) Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự huyện (quận, thị xã, TP) cấp; Giấy giới thiệu di chuyển Nghĩa vụ Quân sự; giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng kí hộ khẩu thường trú cấp (đối với nam).

Anh/chị sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi nhập học thành công và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ sau khi khám tại Trạm y tế Học viện.

Năm học 2023 – 2024, Học viện bố trí 850 chỗ ở nội trú trong khu ký túc xá cho sinh viên khóa 68 với phòng ở khép kín, đảm bảo an ninh trật tự với chi phí từ 160.000 – 180.000 đ/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước); ưu tiên chỗ ở nội trú cho sinh viên thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận). Sinh viên đăng ký chỗ ở nội trú khi về học tập trung tại Học viện.

Sau khi nhập học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không trả lại các khoản phí đã thu nếu sinh viên xin thôi học.        

Ghi chú: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

 Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.

Website:  https://tuyensinh.vnua.edu.vn/      

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Zalo: 0961926639

Nơi nhận :
– Thí sinh (website);
– Lưu QLĐT, VT, NPD (3) 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
(đã ký)
 PHÓ GIÁM ĐỐC 
GS.TS. Phạm Văn Cường