Bản tin sermina tuần 21 năm học 2019 -2020

Trong tuần 21 năm học 2019 – 2020, tại phòng chuyên đề Khoa Cơ-điện đã diễn ra các seminar của  tác giả đến từ Khoa Cơ-điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Mở đầu chuyên đề 1: ThS. Phạm Thị Lan Hương; TS.Nguyễn Xuân Trường trình bày chuyên đề “Tự động hóa trong hệ thống điện”. Tác giả đề cập đến sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang đến nhiều thay đổi lớn trong các ngành công nghiệp, trong đó phải kể đến ngành Điện lực. Các thay đổi lớn gồm có sự thay đổi cơ cấu phát điện, nâng cao tỉ trọng của điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo, các thay đổi trong phụ tải điện, ứng dụng ngày càng nhiều của những thành tựu công nghệ thông tin và truyền thông. Trong chuyên đề tác giả trình bày các xu thế phát triển mới của các hệ thống sản xuất, tiêu thụ, truyền tải điện trong tự động hóa trong hệ thống điện ngày nay, một số đặc điểm của hệ thống điện hiện đại, có những khó khăn và thách thức trong việc tự động hóa hệ thống điện.

ThS. Phạm Thị Lan Hương trình bày chuyên đề 1

Chuyên đề 2: ”Nghiên cứu ảnh hưởng của đường dây cao áp và siêu cao áp”. Trình bày ThS. Nguyễn Thị Duyên; ThS. Ngô Quang Ước. Tác giả đã cho thấy một cái nhìn tổng quan về sự ảnh hưởng của điện áp do đường dây cao áp và siêu cao áp gây ra làm ngắn mạch hệ thống điện; gây chọc thủng cách điện, phá hoại thiết bị quan trọng như tụ bù dọc, kháng bù ngang và máy biến áp; gây ra hồ quang, gây ra hiện tượng từ hóa làm phát nóng cuộn dây của máy  biến  áp và kháng điện; làm ảnh hưởng đến đặc tính và khả năng hấp thụ nhiệt ổn định của chống sét van.

ThS. Nguyễn Thị Duyên trình bày chuyên đề 2

Những nội dung được giới thiệu thảo luận của cả 2 chuyên đề được các cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm và hưởng ứng. Nhiều câu hỏi thảo luận về vấn đề của đường dây cao áp và siêu cao áp, truyền tải điện trong hệ thống điện đã được nêu lên và thảo luận. Thông qua những trao đổi chuyên môn, một số vấn đề được gợi mở để cán bộ giảng viên, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng về các lĩnh vực được báo cáo trong chuyên đề lần này.

Thảo luận tại Sermina