Các mốc thời gian quan trọng đối với thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thực hiện Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT), kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 06 – 09 /07/2021 theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cụ thể các môn như sau:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
06/7/2021 SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
CHIỀU 14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
07/7/2021 SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
08/7/2021 SÁNG Bài thi KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Giáo dục công dân 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
09/7/2021 SÁNG Dự phòng

Một số mốc thời gian quan trọng đối với thí sinh như sau:

27/04 – 11/05/2021 Thí sinh đăng ký dự thi bằng Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021
07 – 08/07/2021 Dự thi theo lịch thi chính thức
26/07/2021 Tra cứu kết quả thi trực tiếp tại đơn vị ĐKDT hoặc phương tiện thông tin đại chúng
02/08/2021 Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) tại trường THPT
02/08/2021 Nhận giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) tại đơn vị ĐKDT

Thí sinh nộp đơn phúc khảo bài/môn thi từ ngày 26/07/2021 tại đơn vị ĐKDT và nhận kết quả chấm phúc khảo chậm nhất vào ngày 20/08/2021.

Ban QLĐT Học viện