Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) khoa Cơ – Điện được tổ chức vào lúc 8 giờ 30’ ngày 07/01/2019 tại Phòng Chuyên đề, với sự tham dự của gần 60 CBCCVC của Khoa, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Lư – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa và đồng chí Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Công đoàn Khoa.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Lư – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trong năm học vừa qua, Khoa đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác.…. Tập thể Khoa đạt danh hiệu tập thể xuất sắc; có 04 bộ môn đạt danh hiệu tập thể tiên tiến (Xưởng Cơ ĐiệnBM Công nghệ cơ khíBM Cơ học kỹ thuậtBM Hệ thống điện); 47 đ/c đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 8 đ/c đạt danh hiệu CSTĐCS; có 01 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Giảng viên cao cấp.

 PGS. TS. Lê Minh Lư đọc Báo cáo Tổng kết 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe ThS. Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch công đoàn Khoa đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Học viện.

Với tinh thần dân chủ, có tính xây dựng cao của các đại biểu đến dự, Hội nghị đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cho các bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học cũng như các ý kiến thảo luận về bộ quy chế chi tiêu nội bộ, đề án tự chủ một phần của Khoa.

PGS. TS. Trần Như Khuyên đóng góp ý kiến cho các báo cáo

Một nội dung quan trọng và cũng là phần khép lại của chương trình làm việc đó là Hội nghị đã thống nhất bầu ra được 08 đại biểu (theo số lượng được phân bổ) đại diện cho Khoa đi dự Hội nghị CBCCVC Học viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 01 năm 2019 tới đây.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC Khoa năm học 2018 – 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Ban Ban Chủ nhiệm và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong Khoa, Khoa Cơ -Điện sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 của Khoa đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị