Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Khoa Cơ – Điện được tổ chức vào lúc 8giờ 30’ ngày 23/12/2019 tại Phòng Chuyên đề, với sự tham dự của toàn thể CBCCVC của Khoa, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Lư – Bí thư Chi bộTrưởng Khoa và đồng chí Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Công đoàn Khoa. Về phía đại diện Công Đoàn Học viện, Khoa vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Học viện đến dự.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh  – Bí thư Chi bộTrưởng Khoa đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Trong năm học vừa qua, Khoa đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học,…. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

TS. Lê Minh Lư đọc Báo cáo tổng kết của Khoa

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện; Dự thảo báo cáo Hội nghị Đại biểu CBCCVC năm 2020 của Học viện.
Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Học viện đánh giá cao các kết quả mà CBCCVC trong khoa đã đạt được trong năm vừa qua; đồng thời đồng chí cũng tóm tắt những hoạt động và thành tích mà Công đoàn Học viện đã tiến hành trong năm.

TS. Nguyễn Tất Thắng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo Báo cáo của Học viện, các ý kiến đóng góp của CBCCVC xoay quanh các vấn đề như: chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tổ chức, tài chính, công tác nghiên cứu khoa học, khen thưởng, chế độ lương – thu nhập, phúc lợi….. Hội nghị CBCCVC cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Học viện.

TS. Phạm Thị Hằng đọc Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện

            Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khoa Cơ – Điện năm 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Khoa Cơ – Điện sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 2019 của Khoa thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của Hội nghị:

PGS.TS. Lương Văn Vượt đóng góp ý kiến liên quan đến chương trình đào tạo và truyền thông

TS. Lê Anh Sơn phát biểu đóng góp về lương và tăng thu nhập cho CBCCVC

TS. Nguyễn Thị Hiên thảo luận về vấn đề cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hiện nay