Hội nghị cán bộ, viên chức khoa Cơ – Điện năm 2021

Sáng ngày 27/12/2021, tại Phòng họp khoa và trực truyến trên MS Teams, khoa Cơ – Điện đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 để tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Dự Hội nghị có TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Khoa Cơ – Điện, ThS. Nguyễn Công Ước – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện, tập thể cấp ủy, lãnh đạo Khoa, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khoa Cơ – Điện.
Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo: “Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 do đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa trình bày; “Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022” của Học viện do ThS. Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày.

TS. Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa báo cáo kết quả công tác của Khoa

Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Khoa được trình bày tại Hội nghị nêu rõ: trong bối cảnh năm 2021 vừa có nhiều thuận lợi, vừa có những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cán bộ, giảng viên khoa Cơ-Điện đã nỗ lực triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Giám đốc Học viện giao, thực hiện tốt việc chuyển đổi hình thức giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác trong điều kiện thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

ThS. Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày tóm tắt 
“Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022” của Học viện

Năm học 2020-2021, Khoa đã thực hiện đầy đủ tất cả những kế hoạch giảng dạy các hệ lớp hệ đại học được phân công, bao gồm các lớp trong khoa và khoa ngoài; chuyển đổi và hoàn thành các học phần thực tập môn học từ trực tiếp sang online để đảm báo đúng tiến độ thi học kỳ. Vê công tác tuyển sinh: có 630 sinh viên khóa 66 nhập học bao gồm 08 lớp: 01 lớp ngành kỹ thuật cơ khí; 01 lớp ngành Kỹ thuật điện; 02 lớp ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử; 03 lớp ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô; 01 lớp ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Đào tạo sau đại học: toàn bộ NCS của khoa báo cáo định kỳ đúng tiến độ, trong đó có 03 NCS đã bảo vệ thành công luận án TS cấp Học viện.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Phòng Họp khoa Cơ – Điện

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2021, khoa đã triển khai 11 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 03 đề tài trọng điểm cấp Học viện, 06 đề tài cấp Học viện và 01 đề tài Việt Bỉ; 05 đề tài hướng dẫn sinh viên NCKH; ký hợp đồng thực hiện 02 đề tài cấp quốc gia. Trong năm 2021, theo kế hoạch nghiên cứu khoa học phân cấp, Khoa đã tổ chức 10 seminar chuyên đề, một số seminar nổi bật như: “Chia sẻ kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế”; Chương trình tư vấn khoa học hệ chuyên gia “Định hướng nghiên cứu trong nông nghiệp thông minh và công bố kết quả”. Tổ chức 02 Hội thảo cấp Học viện của các Nhóm nghiên cứu mạnh.Về công bố khoa học: toàn Khoa thống kê có: 12 bài báo quốc tế và 16 bài đăng trong  kỷ yếu Hội thảo quốc tế và trong nước và nhiều bài báo trong nước được đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị. Khoa duy trì thực hiện nghiêm túc lịch giao ban lãnh đạo và đơn vị  hàng tuần, hàng tháng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19. Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động; tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh.
Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Khoa; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, giảng viên về công tác quản lý, các mặt hoạt động của Học viện.

Đại biểu tham dự online

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Cấp ủy và sự nhất trí cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khoa sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nội dung và chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đã đề ra.