Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022

Sáng ngày 30/12/2022, tại Phòng Chuyên đề, Khoa Cơ – Điện đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm 2022.
Tham dự hội nghị về phía Học viện Nông nghiệp Việt Nam có đồng chí Dương Văn Nhiệm ủy viên BCH Công Đoàn Học viện. Về phía Khoa có Chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa, BCH Công đoàn, tổ trưởng các tổ Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên cùng toàn thể các cán bộ, viên chức và người lao động của Khoa. 
Hội nghị CBCCVC đã bầu đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí: TS. Nguyễn Xuân Trường – Trưởng khoa; ThS. Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Công đoàn; TS. Nguyễn Chung Thông – Phó Trưởng Khoa, và đoàn thư ký gồm 02 đồng chí: ThS. Lê Văn Dũng (Bộ môn Máy nông nghiệp & TP) và ThS. Đặng Thị Thúy Huyền  (Bộ môn Tự động hóa).

TS. Dương Văn Nhiệm phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Khoa; Báo cáo Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Học viện.
Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy; sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chủ nhiệm khoa, hầu hết viên chức và người lao động trong Khoa đều có ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao.

TS. Nguyễn Xuân Trường thông qua dự thảo báo cáo năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Khoa Cơ-Điện

Năm 2022 mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng toàn thể CBCCVC của Khoa đã cùng đồng lòng khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các mặt hoạt động:
Về công tác đào tạo: tuyển sinh khóa 67 là 530 sinh viên (vượt chỉ tiêu 2,9%).  Năm học 2021-2022,  số lượng sinh viên khá, giỏi, xuất sắc tăng lên đáng kể. Tại Lễ tổng kết năm học, Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa đã ra quyết định khen thưởng 06 sinh viên xuất sắc, 37 sinh viên giỏi; 127 sinh viên khá (điểm trung bình học kỳ >=7,0); 01 nhóm sinh viên NCKH, 15 sinh viên tích cực trong phong trào Đoàn Hội, 04 tập thể đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động văn thể.
 Về nghiên cứu khoa học: thực hiện 02 đề tài cấp Quốc gia; nghiệm thu thành công 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp thành phố Hà Nội; đề tài cấp học viện trọng điểm đã nghiệm thu 02 đề tài, đang triển khai 02 đề tài, nhận 03 đề tài mới; đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu 05 đề tài, đề xuất 05 đề tài mới và hướng dẫn 04 đề tài sinh viên NCKH. Khoa đã phối hợp với các nhóm nghiên cứu tổ chức 04 hội thảo cấp Học viện; thường xuyên cử cán bộ tham gia và viết bài tổng quan, trình bày tham luận trong các Hội nghị, Hội thảo khoa học tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Năm 2022 mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng toàn thể CBCCVC của Khoa đã cùng đồng lòng khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các mặt hoạt động:
Về công tác đào tạo: tuyển sinh khóa 67 là 530 sinh viên (vượt chỉ tiêu 2,9%).  Năm học 2021-2022,  số lượng sinh viên khá, giỏi, xuất sắc tăng lên đáng kể. Tại Lễ tổng kết năm học, Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa đã ra quyết định khen thưởng 06 sinh viên xuất sắc, 37 sinh viên giỏi; 127 sinh viên khá (điểm trung bình học kỳ >=7,0); 01 nhóm sinh viên NCKH, 15 sinh viên tích cực trong phong trào Đoàn Hội, 04 tập thể đạt thành tích cao trong học tập và hoạt động văn thể.
 Về nghiên cứu khoa học: thực hiện 02 đề tài cấp Quốc gia; nghiệm thu thành công 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp thành phố Hà Nội; đề tài cấp học viện trọng điểm đã nghiệm thu 02 đề tài, đang triển khai 02 đề tài, nhận 03 đề tài mới; đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu 05 đề tài, đề xuất 05 đề tài mới và hướng dẫn 04 đề tài sinh viên NCKH. Khoa đã phối hợp với các nhóm nghiên cứu tổ chức 04 hội thảo cấp Học viện; thường xuyên cử cán bộ tham gia và viết bài tổng quan, trình bày tham luận trong các Hội nghị, Hội thảo khoa học tiêu biểu trong nước và quốc tế.

ThS. Nguyễn Thị Duyên tóm tắt Báo cáo Hội nghị CBCCVC năm 2023 của Học viện

Về công tác xuất bản giáo trình và bài báo: xuất bản 04 cuốn giáo trình và 01 chương sách quốc tế; công bố 12 bài báo quốc tế và 15 bài báo trong nước.
Về thi đua khen thưởng CBCCVC:  có 07 Tổ/Bộ môn đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, 08 CBVC đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; 01 chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 01 giảng viên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng bộ NN &PTNT; 01 nhà giáo được phong hàm PGS. Tập thể Khoa đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc.
 

Một số Thầy/Cô phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của Khoa đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến; đề xuất giải pháp để nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên của Khoa; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và được 100% các đại biểu tham dự nhất trí.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khoa Cơ – Điện diễn ra trong không khí nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở và đã đạt được thành công tốt đẹp.